Reklama

Na problem widoczności i bezpieczeństwo skrzyżowania drogi dla rowerów na Zwycięstwa  ul. Wybickiego przy szpitalu tym razem zwrócił uwagę radny Zbigniew Rudyk.

„Zza murowanego płotu rowerzysta nie widzi samochodu wyjeżdżającego z ulicy Wybickiego, a kierowca samochodu nie widzi rowerzysty jadącego ścieżką rowerową. Wielu znając to niebezpieczne skrzyżowanie zwalnia, ale niektórzy rowerzyści widząc iż zgodnie z przepisami mają pierwszeństwo pędzą i bywa, że zachodzi ostre hamowanie z obydwu stron. Były już tam kolizje ale nie były zgłaszane a tym samym nie są zarejestrowane” – pisze do burmistrza Zbigniew Rudyk. 

Radny zauważa też, że na styku ścieżki rowerowej z jezdnią jest wysoki próg oraz, że temat tego skrzyżowania nie raz poruszany był przez innych, bez rezultatu.