Reklama

Uchwała za przystąpieniem miasta Lęborka do partnerstwa przy wybudowaniu połączenia ulicy Tczewskiej z Jana Pawła II przy markecie ALDI przegłosowana przez Radę Miejską. Za głosowało 11 radnych, 8 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 radna była nieobecna. W wartej około 700 tysięcy inwestycji wkład miasta ma wynieść 500 tys. zł, a właściciela marketu 200 tys.

Głosowanie poprzedziła długa dyskusja z udziałem burmistrza Witolda Namyślaka oraz radnych Włodzimierza Klaty, Zbigniewa Rudyka, Łukasza Kuriaty, Radosława Zimnowody i Jarosława Litwina, który swoje wystąpienie zakończył słowami z piosenki rapera Eldo: „Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, Bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze, niż spokój…”, dodając wcześniej, że czuje się jakby radni byli w Lęborku tylko maszynką do głosowania.

Zapis prawie godzinnej dyskusji przed głosowaniem można zobaczyć na nagraniu sesji na platformie YouTube

W dyskusji nad uchwałą burmistrz argumentował wykonanie tej drogowej inwestycji jako normalne działanie sprzyjające inwestorom i rozwiązujące pewne problemy komunikacyjne oraz przedstawiając podobne tego typu przedsięwzięcia realizowane w poprzednich latach. Włodzimierz Klata zwrócił uwagę, że inwestycja ta nie była na liście rankingowej rzeczy do wykonania i apelował by pochylić się nad innymi ulicami na których mieszkańcy od lat proszą wykonanie drogi. Z kolei Radosław Zimnowoda zdziwił się, że mimo braku uchwały o finansowaniu Urząd już 12 maja ogłosił przetarg na wykonanie łącznika. Łukasz Kuriata zwrócił uwagę na zagraniczny kapitał stojący za ALDI i potężne możliwości finansowe niemieckiego koncernu a Zbigniew Rudyk przekazał Radzie opinie z Komisji, że w przypadku braku finansowania przez miasto łącznika ALDI drogę wybuduje na własny koszt.

W głosowaniu podział głosów był w większości na przekór przynależności do poszczególnych klubów i partii politycznych. Najbardziej jednomyślne były kluby radnych Lepszy Samorząd i Lęborczanie – Reduta Lębork.

ZA podjęciem uchwały o partnerstwie przy budowie łącznika zagłosowało 11 radnych: Marcin Grudziński, Katarzyna Lipkowska, Zbigniew Cybula, Łucjan Łaga (Lepszy Samorząd), Tomasz Sopyłło i Krzysztof Siwka (Koalicja Obywatelska), Jarosław Walaszkowski i Leszek Leciejewski (Prawo i Sprawiedliwość), Halina Łukian, Artur Obolewski i Bogdan Oszmian (Ziemia Lęborska)

PRZECIWKO uchwale było 8 radnych: Jarosław Litwin (Ziemia Lęborska), Małgorzata Biela i Krzysztof Świątczak (Koalicja Obywatelska), Bożena Pobłocka, Radosław Zimnowoda i Włodzimierz Klata (Lęborczanie – Reduta Lębork), Łukasz Kuriata i Zbigniew Rudyk (Prawo i Sprawiedliwość)

WSTRZYMAŁ SIĘ Bogdan Libich (Ziemia Lęborska). Nieobecna na sesji była Małgorzata Bresler (Koalicja Obywatelska)

Poprzedni artykułNocny zakaz sprzedaży alkoholu – czy takie rozwiązanie potrzebne jest także w Lęborku?
Następny artykułRadna Bożena Pobłocka apeluje o ochronę drzew podczas inwestycji