Reklama

O ochronę drzew podczas remontów ulic i chodników w Lęborku oraz o opracowanie procedur pielęgnacji i postępowania z drzewami zaapelowała na ostatniej sesji Rady Miejskiej radna Bożena Pobłocka.

W długiej interpelacji przedstawiła ona swoje zaniepokojenie stanem drzew w tym przede wszystkim korzeni m.in. przy Placu Młodzieży i Komuny Paryskiej oraz mocnymi cięciami pielęgnacyjnymi na Osiedlu Czołgistów. Radna zaprezentowała także dokumentację fotograficzną drzew i ich korzeni i opisała dlaczego podczas inwestycji trzeba dbać o dobrostan drzew i jak brak tej dbałości może na nie wpłynąć. Na końcu swojego wystąpienia Bożena Pobłocka poprosiła także o raport z zainicjowanej 13 maja 2022 roku akcji Zielony Lębork – 2022 drzewa i krzewy w 2022 roku”. Projekt zakładał, że nieformalna grupa Zielony Lębork we współpracy z Urzędem Miejskim wykona 2022 nasadzenia roślin w mieście.

Poniżej pełna treść interpelacji wraz z częścią zaprezentowanych na sesji zdjęć:

„INTERPELACJA W SPRAWIE PIELĘGNACJI ORAZ POSTĘPOWANIA Z DRZEWAMI

W CZASIE PROWADZONYCH W MIEŚCIE REMONTÓW, MODERNIZACJI I PRZEBUDÓW

W naszym mieście bardzo często, w przypadku remontów ulic, placów czy chodników, zabezpieczenie drzew wykonywane jest niedbale, prowizorycznie i „fasadowo”, czyli na pokaz lub nie ma go wcale. Przykładem są sygnały mieszkańców, obserwujących niedawną budowę ul. Pułaskiego jak i aktualny remont jezdni na Placu Młodzieży oraz budowę ścieżki rowerowej na ul. Komuny Paryskiej. Jak pokazują załączone zdjęcia, materiały budowlane składowane są na istniejącej zieleni. Ponadto, wykonawcy uszkadzają systemy korzeniowe wieloletnich drzew, wskutek czego będą one chorować i umierać. Nie z roku na rok, ale powoli, stając się coraz słabsze, przez co będą zagrażać bezpieczeństwu pieszych i kierowców. Te drzewa są już dla nas STRACONE!

W związku z tym, wnioskuję o większą troskę o drzewa rosnące na placach budów

i skłonienie wykonawców do poświęcenia większej uwagi tej kwestii, a także o zabezpieczanie, ogradzanie, nieskładowanie materiałów i niekaleczenie korzeni oraz ich zakrywanie. Odsłonięte na krótko korzenie po prostu wysychają, a efekty uszkodzenia drzew pojawiają się często po kilku latach, dlatego dbałość o nie jest tak istotna.

Składam też zapytanie: ile postępowań w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem drzew lub zieleni wszczął Urząd Miejski w ostatnich pięciu latach? Ile z nich zakończyło się nałożeniem kary?

W wielu polskich miastach, by jeszcze lepiej zabezpieczyć miejską zieleń, wdraża się uchwałę ustalającą standard dokumentacji, inwentaryzacji i zabezpieczenia zieleni w trakcie procesu inwestycyjnego. Wnioskuję, by taki dokument powstał też w Lęborku.

Powszechna „betonoza” jest udręką dla mieszkańców, dlatego pielęgnacja każdego zdrowego drzewa jest na wagę złota.

Co ciekawe, w raporcie o stanie gminy z 2021 roku, środowisku poświęcone są jedynie dwie strony i nie ma na nich ani słowa o podjętych działaniach w celu ochrony drzew lub poniesionych stratach. W związku z tym wnioskuję o przedstawienie całościowego bilansu ile drzew tracimy rocznie, a ile zyskujemy.

Zwracam się też z zapytaniem, czy mamy wypracowane standardy w zakresie pielęgnacji istniejącego drzewostanu? Załączone zdjęcia z ulicy Czołgistów skłaniają do refleksji. Przesłałam te fotografie profesjonalnej pracowni dendrologicznej, która odpisała:

„Jest to zniszczenie drzewa i powinno być zgłoszone do organu, który powinien nałożyć karę administracyjną. Nawet jeżeli ktoś robił te cięcia w celu przywrócenia bezpieczeństwa publicznego, to i tak zrobił to niefachowo, powodując trwałe zniszczenie drzewa, jego pokroju oraz obniżył witalność drzewa.”

Wnoszę też o raport z opublikowanej 13 maja zeszłego roku na Facebooku Lęborka akcji „Zielony Lębork – 2022 drzewa i krzewy w 2022 roku”. Projekt zakładał, że nieformalna grupa Zielony Lębork we współpracy z Urzędem Miejskim wykona 2022 nasadzenia w mieście. Czy temat został zrealizowany, czy była to tylko „akcja na pokaz”? Oczekuję na szczegółowe odniesienie się do sześciu powyższych kwestii.