Reklama

Nowa, bezpieczniejsza droga na Łebień – Garczegorze w gm. Nowa Wieś Lęborska za 7 milionów złotych już dostępna dla mieszkańców i turystów. Dziś doszło do formalnego odbioru prac drogowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 mln 944 tys. 444 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekroczyło 3 miliony zł, a pozostałe środki zostały solidarnie przekazane po 25% przez Powiat Lęborski i Gminę Nowa Wieś Lęborska. Wykonawcą inwestycji była firma „Drogomex”.

Celem inwestycji była przede wszystkim poprawa jakości zdegradowanej wcześniej drogi. Nowa droga została dostosowana do obowiązujących parametrów, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo. – Zastosowany został przekrój szerokości 5,5 m w terenie zabudowanym i 6 m poza terenem zabudowanym oraz obustronnie utwardzone pobocze 75 cm umożliwiające bezpieczne poruszanie się rowerem w obu kierunkach.

Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się drogą, wykonawca robót zobowiązał się również do corocznego usuwania odrostów krzaków z pasa drogowego w okresie obowiązywania gwarancji.