Reklama

Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, w tym ich użytkownicy, zarządcy i najemcy itp. Ważne jest, aby deratyzację przeprowadzać we wszystkich obiektach równocześnie, w przeciwnym razie gryzonie przeniosą się w miejsca, gdzie trutka nie została wyłożona (np. na sąsiednią posesję).

Deratyzacja obejmuje wszystkie obiekty państwowe, komunalne, spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe oraz posesje prywatne, a w szczególności:

▪ budynki mieszkalne

▪ zabudowania gospodarcze

▪ zakłady przemysłowe, produkcyjne itp.

▪ zakłady użyteczności publicznej, urzędy itp.

▪ placówki handlowe i usługowe

▪ urządzenia kanalizacji sanitarnej (sieć miejska i przyłącza) .

Właściciele nieruchomości przed rozpoczęciem deratyzacji powinni uporządkować swoje posesje z zanieczyszczeń i odpadów nieprzydatnych do gospodarczego wykorzystania, ponieważ gryzonie występują najczęściej w miejscach powstawania i gromadzenia odpadów np. przy śmietniskach, boksach, kotłowniach, piwnicach, magazynach, hurtowniach oraz na terenie różnych firm np. branży spożywczej.

Jedną z dróg migracji szczurów są ciągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stąd konieczność przeprowadzania deratyzacji również w sieci i w przyłączach kanalizacyjnych w obrębie miasta.

Urząd Miejski w Lęborku informuje, że w celu profilaktycznego uniknięcia zagrożenia epidemiologicznego przez szczury, które mogą być nosicielami chorób typu wścieklizna, włośnica itp., akcja deratyzacji jest obowiązkowa na wszystkich posesjach prywatnych i państwowych we własnym zakresie, poprzez zlecenie wyspecjalizowanej jednostce DDD przeszkolonej w zakresie obchodzenia się z truciznami.

W celu uniknięcia przypadkowego zatrucia w okresie wyłożenia trutek, opiekunowie mają obowiązek pouczenia podopiecznych (dzieci) o możliwych zagrożeniach i skutkach, ew. zatrucia oraz otoczyć szczególnym nadzorem również zwierzęta domowe.

Właściciele i użytkownicy posesji, którzy nie dostosują się do ww. zaleceń mogą podlegać odpowiedzialności karnej np. grzywny w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Poprzedni artykułNiedzielny handel w Lęborku. Otwarty także Kaufland
Następny artykułOdnowiony Cmentarz Wojenny Żołnierzy Radzieckich w Lęborku