Reklama

Obniżenia progów zwalniających na ulicy Artylerzystów, ulicy Śląskiej i Powstańców Warszawy nie będzie. Dokumentacja techniczna i wykonane testy pokazały, że wszystko jest w porządku.

Wniosek o obniżenie progów w Strefie Zamieszkania w imieniu 40 podpisanych mieszkańców złożył miesiąc temu do ratusza radny Włodzimierz Klata. Odpowiedzi na wniosek radnego Klaty udzielił zastępca burmistrza Jerzy Pernal. Przedstawił on wiele argumentów by progi zwalniające zostawić w spokoju:

„W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 11 kwietnia 2023r. informuję, że wyniesione skrzyżowania oraz progi zwalniające na ulicy Artylerzystów (odcinek od ul. Topolowej do ul. Powstańców Warszawy) wykonane zostały przez firmę Strabag zgodnie z projektem budowlanym, podczas budowy w/w ulicy w roku 2013 i odebrane bez uwag przez inspektora nadzoru drogowego.

Ponadto informuję, że ulica Artylerzystów znajduje się w strefie zamieszkania, gdzie pierwszeństwo na drodze posiadają piesi i obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Z naszych obserwacji i przeprowadzonych prób wynika, że przy przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego przejazd przez próg odbywa się swobodnie bez zawadzania podwoziem.

Natomiast przejazd przez próg zwalniający przy większej od dopuszczalnej prędkości na tej ulicy jest równoznaczny ze świadomym uszkodzeniem auta oraz stanowi zagrożenie dla pieszych i kierowców wyjeżdżających z sąsiednich ulic posiadających ograniczone pole widzenia ze względu na istniejącą zabudowę a obniżenie w/w progów wiązać się tylko będzie z utratą zasady funkcjonowania jaką mają spełniać tj. uspokajania ruchu w strefach i spowoduje tylko, że kierowcy będą pokonywać go z większą prędkością i narażać pozostałych uczestników ruchu drogowego na zagrożenia.”

Poprzedni artykułDziewięć zastępów straży pożarnej gasiło pożar w Czarnówku
Następny artykułUwaga na wysokie zagrożenie pożarami lasów na Pomorzu