Reklama

Przy miejskich kamerach monitoringu zawieszone zostały tabliczki informujące o formalnych zasadach funkcjonowania monitoringu w Lęborku w tym o administrowaniu danymi osobowymi.

Tabliczka odsyła do strony internetowej na której umieszczono lokalizację wszystkich 35 kamer oraz zamieszczono regulamin funkcjonowania monitoringu. Treść nowych tabliczek przy kamerach:

„Obszar Monitorowany

Monitoring prowadzony jest przez Straż Miejską w Lęborku z siedzibą przy ul. Dworcowej 8C, w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Administratorem gromadzonych tablic danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka.

Pełne informacje dotyczące monitoringu można uzyskać na stronach lebork.pl i bip.um.lebork.pl”