Reklama

Odbył się przegląd ostatniego 1,8 kilometrowego odcinka z blisko 6 kilometrowego przebiegu przebudowywanej drogi.

Oprócz gruntownej przebudowy jezdni wraz z jej konstrukcyjnym wzmocnieniem, wyposażeniem w nową warstwę ścieralną, inwestycja objęła także przebudowę infrastruktury odwadniającej z częściowym wykorzystaniem już istniejących odwodnień, pochodzących z czasów przedwojennych – obecnie także zmodernizowanych i dostosowanych do współczesnych wymogów wraz z zainstalowaniem pod ziemią dwóch zbiorników na wody opadowe, których zadaniem będzie przejęcie nadmiaru wody podczas intensywnych opadów i zapobieżenie podtopieniom nawierzchni, które zdarzały się w przeszłości.

– Ta droga była w fatalnym stanie i jako jedno z priorytetowych zadań trafiła na listę zadań do pilnej realizacji, ponieważ jest w dużym stopniu uczęszczana, stanowiąc łącznik pomiędzy terenami Gminy Nowa Wieś Lęborska i Gminą Cewice umożliwiającym przejazd z pominięciem Lęborka – mówi Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski sprawujący bezpośredni nadzór nad zagadnieniami dróg i komunikacji w powiecie lęborskim. – Dzisiaj inwestycja jest na ukończeniu. Pozostały jeszcze do zrobienia niemal kosmetyczne poprawki, które wykonawca zobowiązał się wykonać w ciągu siedmiu dni.

W ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.343.888 zł. Dzięki zaangażowanym w przedsięwzięcie środkom rządowym, uzupełnionym o wkład finansowy Powiatu Lęborskiego oraz gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Nadleśnictw Lębork i Cewice, wykonana została nowoczesna droga, poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców, ułatwiająca dojazd turystom oraz usprawniająca komunikację pomiędzy gminami Nowa Wieś i Cewice, a także poprawiająca warunki komunikacyjne transportu ciężarowego i związanego z gospodarką leśną.