Reklama

27 sierpnia 2012 r. (poniedziałek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbędzie się spotkanie Zarządu Województwa Pomorskiego z parlamentarzystami z naszego regionu. Marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń i członek zarządu Czesław Elzanowski będą rozmawiać z senatorami i posłami o projekcie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Parlamentarzyści zapoznają się z postępem prac nad aktualizacją strategii i będą mieli okazję przekazać swoje spostrzeżenia na temat dokumentu, a także ocenić zasadność i realność zawartych w nim rozwiązań.

Przygotowywanie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, najważniejszego dla rozwoju regionu dokumentu, wchodzą w ostatnią fazę. Na początku września br. projekt zostanie przekazany Sejmikowi Województwa Pomorskiego, który na sesji 24 września podejmie ostateczną decyzję w jego sprawie.

– Nowa strategia będzie kreowała politykę samorządu województwa pomorskiego w zakresie rozwoju regionu, realizowaną wspólnie z partnerami zarówno z poziomu regionalnego, jak i krajowego -tłumaczy Ludmiła Jezierska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego. – Będzie zajmowała się tymi problemami, których rozwiązanie jest uzasadnione na poziomie regionalnym, nie ujmuje natomiast kwestii czysto lokalnych, czyli takich, które mogą i powinny być realizowane na najniższym i najefektywniejszym poziomie. –

mat. prasowe

Zaktualizowana strategia będzie stanowiła dokument nadrzędny nad innymi dokumentami strategicznymi, co pozwoli na uporządkowanie regionalnego systemu programowania rozwoju. Obecnie w województwie pomorskim funkcjonuje ponad 40 dokumentów strategiczno-programowych, co ma negatywny wpływ na koncentrację wysiłków i zasobów różnych podmiotów prowadzących politykę rozwojową.

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego trwa już blisko 1,5 roku. W tym czasie powołano m.in. tematyczne i subregionalne zespoły robocze, złożone z ekspertów, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk biznesowych. Przeprowadzono także szerokie konsultacje społeczne, które trwały od 2 kwietnia do 22 czerwca br. W ich ramach odbyło się 30 konferencji i spotkań, w których wzięło udział ponad 1,4 tys. uczestników. Jednocześnie 180 osób i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 1,2 tys. uwag. Ponad 60 proc. z nich zostało uwzględnionych w obecnym projekcie strategii.