Reklama

Po zaległe należności mogą zgłosić się do nas wyspecjalizowane firmy, które nie przebierają w środkach, żeby odzyskać przeterminowane długi. Co robić, kiedy zderzymy się z machiną agresywnych działań windykacyjnych, wyjaśniają specjaliści z kancelarii Vestra realizującej projekt Nabici w długi.

Obecna różnorodność a przede wszystkim mnogość instytucji finansowych udzielających pożyczek niejednokrotnie bez sprawdzenia zdolności kredytowej klienta bądź też regularnie naciągających klientów na dobieranie coraz to wyższych kwot, spowodowała, że w parze z nimi pojawił się szereg firm windykacyjnych oferujących windykację zaległych należności. Jeżeli klient firmy pożyczkowej przestał spłacać swoje zobowiązania, to z pewnością trafił już do działu windykacji danej firmy, bądź też jego dług został sprzedany zewnętrznej firmie specjalizującej się w dochodzeniu zobowiązań.

W teorii działalność firm windykacyjnych powinna opierać się na ugodowym dochodzeniu roszczeń wierzyciela od dłużnika, zaś same działania windykatora powinny mieścić się w granicach prawa, ogólnych zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Należy pamiętać o tym, że firma windykacyjna nie jest komornikiem i nie może zająć jakiegokolwiek majątku dłużnika. Głównym zadaniem takiej firmy jest przede wszystkim uświadomienie dłużnikowi, że powinien spłacić swój dług oraz zaproponowanie rozłożenia należności na dogodne, możliwe do spłaty raty. Sam windykator z kolei powinien odznaczać się doświadczeniem, empatią i umiejętnością rozmowy.

Niestety praktyka oraz nasze bogate doświadczenie w pomocy osobom zadłużonym pokazuje, że w rzeczywistości dzieje się inaczej. Zamiast dążyć do ugodowego załatwienia sprawy, windykatorzy nękają dłużników telefonami, nachodzą ich w miejscu pracy czy zamieszkania, niejednokrotnie zastraszają bądź podają nieprawdziwe informacje. Często też działają na podstawie sfałszowanych dokumentów, bądź też nakłaniają do spłat długów przedawnionych lub umorzonych.

Z całą stanowczością podkreślamy, że tego typu działania nie powinny mieć miejsca i nawet będąc osobą zadłużoną masz swoje prawa i nie masz obowiązku godzić się na takie praktyki. Pamiętaj, że w skrajnych przypadkach, takich jak nachodzenie przez windykatora, próba wtargnięcia do domu, uporczywe telefony szczególnie w porze nocnej, uprawniają Cię do powiadomienia policji. Co ważniejsze tego typu działania firm windykacyjnych noszące znamiona nękania dłużników spowodowały, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu o rozważenie działań legislacyjnych w celu wprowadzenia skutecznych przepisów, które przeciwdziałałyby temu procederowi.

Jeżeli również masz problem z nękającym Cię windykatorem, zgłoś się do nas. Podpowiemy Ci jak bronić się przed atakami windykatora, a także będziemy dążyć do całkowitego umorzenia Twojego zadłużenia. W kolejnym artykule natomiast dowiesz się czym jest proces antywindykacji i w jaki sposób pomożemy Ci anulować długi. 

Poprzedni artykułKrępa Kaszubska zbiera żniwo. Kolejne prawko zabrane
Następny artykułAntywindykacja – czym jest i jak możemy z niej korzystać