Reklama

Przeszło 52 tys. obcokrajowców było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w pomorskich placówkach ZUS na koniec czerwca tego roku. To oznacza, że w pierwszym półroczu 2021 r.  przybyło ich ponad 7,6 tys.

W gdańskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było blisko 45,5 tys., a w słupskim ponad 6,6 tys. cudzoziemców.

Liczba obcokrajowców, którzy mają najkorzystniejszą z umów, czyli umowę o pracę, przekroczyła 25 tys., podczas gdy na 31 marca było ich blisko 23,2 tys., zaś na koniec ubiegłego roku ponad 21,9 tys. Przybyło również cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą. Ich liczba wzrosła     z 1318 na koniec grudnia 2020 r. do 1361 na koniec czerwca tego roku. Pozostali przybysze z zagranicy zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu.

Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku obcokrajowcy pochodzą ze 100. państw. Na koniec czerwca najwięcej było wśród nich obywateli Ukrainy – prawie 39,8 tys. To oznacza, że w tylko drugim kwartale tego roku przybyło ich ponad 6 tysięcy. Drugą grupę stanowiło ponad 3,6 tys.  obywateli Białorusi, których od końca grudnia 2021 r. przybyło ponad czterystu. Pierwszą piątkę zamykali posiadacze paszportów: Rosji (1013), Gruzji (964) i Mołdawii (842). Pomorze wybierają także mieszkańcy odleglejszych państw. Ubezpieczonych             w pomorskich oddziałach ZUS było np. po 3. obywateli Nigerii i Urugwaju,  a także po 4 obywateli Boliwii, Kambodży, Korei, Libii, Arabii Saudyjskiej, Tajwanu oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

Rzeczywista liczba obywateli obcych państw pracujących w naszym województwie może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w szarej strefie lub też z uwagi na zatrudnienie na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Poprzedni artykułW tym roku święto plonów powiatu lęborskiego w Cewicach
Następny artykułChojnacki i Pruszak zmierzyli się w debacie kandydatów. Organizatorem Fundacja Lokalna