Reklama

Na stronie internetowej miasta Lęborka ukazało się podsumowanie działań prowadzonych wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych. Ten dobrze nam znany i nieakceptowany problem dotyczy wielu miast w Polsce. Nie pomagają przepisy. Nieściągalne mandaty, ograniczone możliwości przymusowego leczenia, niechęć do zmiany trybu życia przez osoby nadużywające alkoholu powodują, że skuteczność działań jest ograniczona. Jak sobie z tym radzimy w Lęborku?

 Zacytujmy artykuł ze strony lebork.pl:

„Pomagaj rozsądnie – nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy”. Plakaty o takiej treści od kilku tygodni prezentowane są na ulicach Lęborka w tym przy wejściach do marketów. Akcja ma na celu ograniczenie dawania pieniędzy osobom żebrzącym. Przypadki takie zdarzają się przede wszystkim pod sklepami i na parkingach. Akcja ma ograniczyć przekazywanie pieniędzy „do ręki” i kierowanie takich osób do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

To jedno z wielu działań prowadzonych przez miasto i jego instytucje oraz inne podmioty w sprawie osób żebrzących czy przebywających pod wpływem alkoholu w przestrzeni publicznej. Obecnie na terenie Lęborka prowadzonych jest szereg działań mających ograniczyć problem zakłócania przez osoby nadużywające alkohol i bezdomne porządku publicznego. Działania te przynoszą pierwsze, pozytywne skutki. Nie ma dnia bez interwencji służb co ograniczyło występowanie problemu. Straż Miejska w ostatnich tygodniach wystawiła osobom łamiącym prawo wiele mandatów oraz złożyła wniosek o odebranie jednemu z punktów handlowych koncesji na sprzedaż alkoholu osobie nietrzeźwej. Wzmożone działania policji i Straży Miejskiej pozwoliły na ustalenie też sprawców wandalizmu czy pobić. Wiele zależy także od mieszkańców, którzy mimo apeli nadal przekazują pieniądze żebrzącym osobom. Problem nasila się szczególnie w okresie letnim, gdy do Lęborka przyjeżdżają także osoby spoza miasta. Wśród działań profilaktycznych realizowanych od czerwca do września 2021 roku można wymienić:

▪ wspólne patrole policji ze strażą miejską dwa razy w tygodniu;

▪ wspólne patrole straży miejskiej i pracowników socjalnych dwa razy w tygodniu;

▪ wzmożoną pracę socjalną wśród klientów ośrodka spożywających alkohol w miejscach publicznych w tym m.in. ewentualną zamianę pomocy finansowej na bezgotówkową;

▪ szkolenie sprzedawców alkoholu (planowane na wrzesień 2021 r.);

▪ współprace z dzielnicowymi w celu ograniczenia spożywania alkoholu w miejscach publicznych;

▪ działania profilaktyczne w noclegowni i w schronisku dla bezdomnych;

▪ kierowanie wniosków do Miejskiej komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku o leczenie odwykowe;

▪ akcja plakatowo-informacyjna m.in. w punktach handlowych i w autobusach komunikacji miejskiej

Podmiotami realizującymi wymienione działania są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku, Urząd Miejski w Lęborku, Straż Miejska w Lęborku, Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, przedsiębiorcy i sprzedawcy alkoholu.

Poprzedni artykułKrajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland 2021 w powiecie lęborskim
Następny artykułZmiany w miejskiej komunikacji w Lęborku