Reklama

Miasto pozyskało ponad 15,5 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork w latach 2021-2022”. Dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych (70 %  pochodzi z WFOŚiGW w Gdańsku, 15 % z budżetu miasta) otrzyma 15 mieszkańców Lęborka.

WFOŚiGW przyznało na ten cel kwotę do 15.558 zł. Koszt do poniesienia przez Miasto Lębork to kwota do 3.000 zł.

Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem

i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych będą wykonane w terminie od  września 2021 r. do października 2022 r. Realizuje je wyłoniona w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim.

Wyroby azbestowe przeznaczone do utylizacji pochodzą z nieruchomości ujętych w Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Lęborka. Przewiduje się, że do utylizacji trafi ponad 31 ton azbestu z dachów oraz ok. 6,5 tony azbestowych płyt luzem.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych obejmie dachy na 12 budynkach (9 mieszkalnych, 2 gospodarcze, 1 garaż), natomiast  transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie azbestu dotyczyć będzie 5 posesji, na których zgromadzono azbestowe płyty luzem.

Poprzedni artykułCzy ta współpraca zadecyduje o wyniku wyborów na wójta gminy Nowa Wieś Lęborska?
Następny artykułPeron nr 9 na lęborskim dworcu czeka na autokarowe wycieczki