Reklama

Jubileusz 60-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Michalskiego to bardzo ważna chwila, nie tylko dla społeczności szkolnej ale i dla całego środowiska, w którym działa. To naturalna okazja do podsumowania i ukazania dużego dorobku szkoły, jej rezultatów w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz osiągnięć w rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.

Szkoła artystyczna nie jest „izolowaną fabryką talentów”. Wobec trudnej sytuacji finansowej wielu instytucji artystycznych, szkoła taka jest często jedyną, a w każdym razie jedną z ważniejszych placówek kulturalnych w mieście.

fot. Jarosław Łappo

Nie ulega wątpliwości, że szkoła wrosła w środowisko lęborskie mocnymi korzeniami w różnorodnej postaci. Staramy się, aby w naszych programach oprócz etiud Czernego, utworów Bacha, Mozarta czy Chopina znalazło się także miejsce dla prostego utworu rozrywkowego czy ludowego. Uczniowie szkoły widoczni są podczas licznych koncertów w przedszkolach, szkołach, instytucjach kultury, w zakładach pracy czy podczas imprez miejskich a nawet powiatowych.

12 października 2011 r. o godz. 16 w wypełnionej po brzegi sali koncertowej odbył się uroczysty koncert Jubileuszowy, na który przybyli zaproszeni goście, absolwenci, pedagodzy byli i obecni oraz uczniowie z rodzicami. Koncert ten był bez wątpienia najlepszym momentem, aby podzielić się refleksją, przypomnieć ważne fakty, przywołać pamięć o ludziach, którzy tworzyli historię szkoły. Pokazał również jak licznych szkoła ma przyjaciół i jak szerokie jest pole działalności środowiskowej. Prezentacja  multimedialna ukazała historię szkoły, jej dzień dzisiejszy oraz całą kadrę. Dyrektor, w swoim wystąpieniu, zaprezentował sukcesy jej uczniów i absolwentów. Wyraził serdeczną wdzięczność wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę finansowo, gdyż dzięki nim udało się zrealizować kilka bardzo ważnych inwestycji, mających wpływ na bezpieczne oraz wygodne warunki pracy i nauki. Przyznano nagrody i odznaczenia m. in. Medale Zasłużony dla Kultury Polskiej, nagrody Dyrektora CEA, dyplomy uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystko to za dotychczasowy trud włożony w wychowanie młodego pokolenia muzyków i wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego w Polsce.

Część oficjalną zakończyło wykonanie przez chór Canto z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej Hymnu szkoły, który na zebranych wywarł wielkie wrażenie.

W przygotowanym na tę okoliczność koncercie wystąpili uczniowie szkoły (Oskar Maj – fortepian, Joanna Kulikowska – klarnet, Robert Winiarz – trąbka, Karolina Rymanowska – kontrabas, zespół akordeonowy w składzie Wojciech Domski, Krzysztof Fornalik, Michał Maszota) oraz jej pedagodzy (Mariusz Mańkowski – fortepian, Małgorzata Henclik – skrzypce, Stanisław Ząbek – kontrabas, Marcin Warduliński – akordeon). Całą uroczystość zakończyło wspólne wykonanie Lęborskiej piosenki.

Tekst: Wojciech Siedlik. Zdjęcia: Jarosław Łappo.

Galeria

[nggallery id=105]