Wydział Nauk Społecznych UG
Reklama

Tegoroczny nabór na studia na Uniwersytecie Gdańskim rusza 1 czerwca.

Rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów), który zostanie uruchomiony 1 czerwca. Od tego dnia wszyscy kandydaci – niezależnie od roku, w którym zdawali maturę – będą mogli się zarejestrować. Natomiast sam zapis na studia powiązany jest z koniecznością wpisania wyników, stanowiących kryterium kwalifikacyjne na danym kierunku. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych.   

Podobnie jak w poprzednich latach przygotowano blisko 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,6 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych.

Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów opublikowane są w kartach kierunków, dostępnych na stronie Rekrutacji UG.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2023/2024 to 93 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Od nowego roku akademickiego pojawi się kilka ciekawych nowości.

Zaplanowaliśmy poszerzenie oferty o kolejne studia stacjonarne pierwszego stopnia. Na Wydziale Filologicznym będzie to Japonistyka oraz Sztuka kreatywnego pisania, na Wydziale Historycznym – Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo, a na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w sporcie (studia menedżerskie). Pojawią się też nowe kierunki studiów drugiego stopnia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy uruchamiamy Oceanografię fizyczną stosowaną z programem  stworzonym na podstawie rekomendacji firm z branży offshore wind i instytucji naukowych związanych ze środowiskiem morskim.

Dodatkowo cały czas dbamy o wzbogacanie oferty studiów w języku angielskim. W tym roku nie tylko przekształciliśmy w kierunki specjalności prowadzone w języku angielskim na Wydziale Ekonomiczny (International Business oraz Logistics and Mobility) ale również wychodzimy z propozycją rozpoczęcia kształcenie na zupełnie nowych kierunkach: Tourism and Hospitality (na Wydziale Nauk Społecznych) oraz Marine Biotechnology (na Wydziale Oceanografii i Geografii).  Co warte podkreślenia – za kształcenie na nowych kierunkach w języku angielskim nie będziemy pobierali opłat.

Terminy rekrutacji na studia dostępne są na stronie Rekrutacji UG oraz w kartach poszczególnych kierunków. Ważne, aby kandydaci mieli na uwadze, że terminy aplikacji są różne na poszczególnych kierunkach i sprawdzali daty odpowiednio wcześnie.

Kandydaci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości związane z naborem, mogą kontaktować się z Biurem Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk – Budynek Rektoratu, II piętro, pok. 228 i 229
telefony: (58) 523 23 26, 523 23 28, 523 23 32, 523 25 32 , 523 23 12
e-mail:
[email protected]

W ubiegłym roku podczas zapisów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejszym kierunkiem była Psychologia – wybrało ją ponad 1,8 tys. kandydatów. Zaraz po niej największym zainteresowaniem cieszyły się: Zarządzanie (ponad 1,3 tys. chętnych), Prawo (ponad 1,2 tys. chętnych), Ekonomia (ponad 1,1 tys. chętnych) i Międzynarodowe stosunki gospodarcze (prawie 1 tys. chętnych). Z kolei najwięcej osób na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie na: Kryminologię (prawie 13 osób), Informatykę – profil ogólnoakademicki (niemal 12 osób), Psychologię (10 osób), Administrację (9 osób) i Produkcję form audiowizualnych.