Reklama

Dokładnie 12 czerwca 2013 roku w sali 108 biurowca ZWAR-u swoje spotkanie założycielskie odbyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. Idea stworzenia organizacji pomagających osobom i rodzinom dotkniętych problemem autyzmu padła na podatny grunt. Przez kolejne lata Stowarzyszenie rozszerzało swoją działalność i zwiększało liczbę zaangażowanych członków. Dziś liczy 65 osób i ma pod swoją opieką 30 osób (głównie dzieci) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W piątek 2 czerwca br. w 10. rocznicę Klubie Osiedlowym BAZA odbyła się urodzinowa uroczystość Niebieskiego Skarbu, który ma na swoim koncie wiele osiągnięć. W ramach budowy lokalnego systemu wsparcia dla osób z autyzmem nieprzerwanie od lat działa Grupa Wsparcia „Niebieska Dłoń” dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem, organizowane są szkolenia, prelekcje oraz udzielane jest dofinansowanie do zajęć i terapii dla dzieci młodzieży z autyzmem. Stowarzyszenie to szereg działań szerzących wiedzę i edukację o autyzmie m.in. organizacja co roku w kwietniu Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim. Niebieski Skarb to przyjaźnie i wzajemne wsparcie oraz integracja środowiska poprzez organizację wycieczek, wyjazdów, pikników i udział w innych wydarzeniach. Stowarzyszenie od lat aktywnie działa w sferze wirtualnej prowadząc tam kampanie społeczne o autyzmie czy zbierając środki z 1% w ramach  akcji Niebiescy Bohaterowie.

Na urodzinowe spotkanie władze organizacji zaprosiły swoich członków, podopiecznych oraz osoby z którymi organizacja współpracuje (samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy szkół, instytucji, organizacji i inni dobrzy ludzie).

W programie urodzin znalazła się prezentacja działalności, upominki dla członków, podziękowania dla przyjaciół, piosenka w wykonaniu Rozalii Bloch no i oczywiście tort oraz wspólna integracja i słodki poczęstunek.

– Wszystko zaczęło się od spotkania informacyjnego projektu „Zrozumieć Autyzm” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego. 9 kwietnia 2013 roku takie spotkanie odbyło się też w Lęborku. Przyszło na nie ponad 100 osób. Gość ze SPOA Leszek Bartoszewski ze SPOA zachęcał zebranych do organizowania się, zakładania stowarzyszeń, fundacji by wspólnymi siłami zmierzyć się z problemem autyzmu, a przede wszystkim pomóc rodzicom i zbudować system wsparcia. Odzew uczestników, a przede wszystkim rodziców był bardzo pozytywny. Po spotkaniu, spontanicznie kilka osób zadeklarowało chęć założenia jakieś organizacji pomocowej. Ponad 2 miesiące później odbyło się zebranie założycielskie „Niebieskiego Skarbu”. Wzięły w nim udział 34 osoby – wspomina prezes Stowarzyszenia Agnieszka Pujsza-Pomorska

Początki…

– Zaczynaliśmy dosłownie od zera, nie mieliśmy pieniędzy, nie znaliśmy się wcześniej i ciężką pracą budowaliśmy organizację – przypomina pionierskie czasy wiceprezes „Niebieskiego Skarbu” Emilia Wolska. – Mogliśmy liczyć na pomoc Stowarzyszenia EDUQ, zaangażowaliśmy się w realizację projektu „Zrozumieć Autyzm”, włączyły się władze samorządowe i z każdym miesiącem się rozwijaliśmy, także indywidualnie uczestnicząc w wielu szkoleniach.

Rozwój…

Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” działa głównie na terenie powiatu lęborskiego, ale ma też członków w gminie Łęczyce i Potęgowo. Organizacja pełni rolę informacyjną dla osób, które dopiero podejrzewają u swoich dzieci zaburzenia autystyczne lub otrzymały diagnozę. Prężnie działa cyklicznie spotykająca się Grupa Wsparcia „Niebieska Dłoń” skupiająca rodziców dzieci z autyzmem i osób zawodowo związanych z tą tematyką. „Niebieski Skarb” to także warsztaty, szkolenia o tematyce autyzmu oraz szeroko rozumiana integracja i wypoczynek rodzin dotkniętych tym problemem. Sztandarowym działaniem jest organizacja co roku w kwietniu bogatego w wydarzenia Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim w którego skład wchodzi m.in. kampania informacyjna, Marsz dla Autyzmu, konkurs plastyczny dla dzieci oraz wiele mniejszych wydarzeń.

Od 2015 roku Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający do zbierania środków z 1% od podatku dochodowego. Dzięki udziałom w różnych projektach, grantach Stowarzyszenie organizuje lub dofinansuje specjalistyczne zajęcia dla osób z autyzmem. Co roku jest to około 1000 godzin. Bardzo widoczna od lat jest akcja „Niebiescy Bohaterowie” wspierające zbiórkę na terapię i pokazująca w pozytywnym świetle młode osoby pokonujące każdego dnia przeciwieństwa losu.

– W wielu przypadkach, gdyby nie nasze środki dzieci i młodzież z autyzmem pozbawiona byłyby specjalistycznej rehabilitacji. Udało nam się z naszymi partnerami wynegocjować dobre warunki, nieosiągalne indywidualnie dla rodziców, co zwiększyło efektywność wydawanych środków. Potrzeby są niestety znacznie większe. Nie ma miesiąca byśmy nie odebrali telefonu o nowym dziecku ze zdiagnozowanym autyzmem czy Zespołem Aspergera. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie – mówi prezes Agnieszka Pujsza-Pomorska

Stowarzyszenie aktywnie wychodzi na zewnątrz biorąc od lat udział m.in. w Lęborskich Dniach Jakubowych, Targach Organizacji Pozarządowych oraz Festynach i akcjach charytatywnych także na rzecz innych podmiotów. „Niebieski Skarb” swoją siedzibę ma w biurowcu przy ul. Krzywoustego 1, pok. 232. Prezesem Stowarzyszenia jest Agnieszka Pujsza-Pomorska, Wiceprezesem Emilia Wolska, a w skład Zarządu wchodzą także Kinga Krzyżaniak, Bożena Domarus i Emilia Elandt.