Reklama

Niepubliczny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza kadrę kierowniczą i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach online organizowanych na rzecz Pomorskiego Kuratorium w ramach projektu unijnego pn.: „Forum kadry włączającej województwa pomorskiego”.

  • Szkolenie i doradztwo w formule praktycznej, wykładowej i warsztatowej
  • Doświadczona i wykwalifikowana para trenerska
  • Spotkania w różnych terminach w wymiarze 45 godzin dydaktycznych. Dostępne terminy dla grup otwartych są wskazane po przejściu do rejestracji
  • Szczegółowy program -> https://drive.google.com/file/d/1js2ohfgC1IhX9WtFw960ICEjf001dnjL/view
  • Programy zostały opracowane przez ekspertów z Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) przy rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • Możliwość zorganizowania szkoleń w indywidualnie ustalonych terminach w przypadku udziału od 28 do 32 osób z jednej placówki lub placówek powiązanych

Edukacja włączająca to sposób organizacji edukacji, który uwzględnia różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. Dostosowuje system i tempo nauki do indywidualnych potrzeb, uzdolnień i trudności każdego ucznia. Wyklucza potrzebę segregacji uczniów, stanowi alternatywę dla integracji ucznia w środowisku szkolnym, która zakłada dostosowanie ucznia do realiów systemu edukacji.