Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim
Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim
Reklama

W związku z przesunięciem terminów tegorocznych matur na Uniwersytecie Gdańskim przygotowane zostały nowe  terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 oraz elektroniczny system składania dokumentów. Rekrutacja zostanie przesunięta na sierpień. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnold Kłonczyński skierował do maturzystów list ze słowami wsparcia i informacjami nt. tegorocznej rekrutacji.

Nowe, sierpniowe terminy rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim, zostaną opublikowane na koniec maja br. po zatwierdzeniu tych terminów przez Senat UG. Wprowadzane są również zmiany, które pozwolą na elektroniczne składanie dokumentów bez konieczności odwiedzania komisji rekrutacyjnych.

Jednocześnie Uniwersytet Gdański nie zmienia zasad rekrutacji (np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą, rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (np. prawo, psychologia, pedagogika) odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

W związku z trudną sytuacją tegorocznych maturzystów Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnold Kłonczyński skierował do maturzystów list ze słowami wsparcia i informacjami nt. rekrutacji:

„W bardzo trudnym dla Was czasie, wspólnie, jako społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, kierujemy do Was słowa wsparcia i życzenia sukcesów na egzaminach maturalnych. Chcemy Was zapewnić, że dostosujemy terminy rekrutacji na Uniwersytet Gdański do kalendarza tegorocznych matur, aby każdy z Was mógł aplikować na wymarzone kierunki studiów. (…) Szereg wydarzeń, które były zaplanowane w marcu i kwietniu, a służyły zazwyczaj lepszemu, wzajemnemu poznaniu, zostało odwołanych. Nie mogliśmy gościć Was na naszych kampusach. Mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Wami, już studentami Uniwersytetu Gdańskiego, tuż po wakacjach”.

Pełna treść listu znajduje się na stronie UG: https://ug.edu.pl/news/pl/264/list-do-maturzystow-od-dr-hab-arnolda-klonczynskiego-prof-ug-prorektora-ds-studenckich-i-ksztalcenia

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 87 kierunkach studiów w zakresie 205 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami.

W nowym roku akademickim 2020/2021 zaplanowano powołanie nowych kierunków i specjalności, m.in. w języku angielskim:  Business Informatics (specjalność na kierunku Informatyka i ekonometria – studia stacjonarne II stopnia) oraz Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (studia stacjonarne II stopnia). Zaplanowano także uruchomienie nowych form i poziomów funkcjonujących już na UG studiów, są to m.in.: Modelowanie matematyczne i analiza danych (studia stacjonarne II stopnia); Logopedia (studia niestacjonarne I stopnia); Ubezpieczenia (studia interdyscyplinarne niestacjonarne II stopnia). Nowe kierunki czekają na zatwierdzenie przez Senat UG i dopiero po ich zatwierdzeniu zostanie uruchomiona rekrutacja.

Uniwersytet Gdański zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz możliwość zdobywania wiedzy pod opieką wybitnych naukowców i znakomitych dydaktyków, a studenci uczestniczą w projektach i przedsięwzięciach badawczych. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami i studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Łączenie wiedzy z praktycznymi umiejętnościami poszerza możliwości absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego na rynku pracy. W ramach lektoratów językowych studenci mają do wyboru siedem języków obcych, w planach jest wprowadzenie drugiego języka obcego jako obowiązkowego. Studenci UG mogą korzystać z licznych polskich i zagranicznych programów wymiany studenckiej, takich jak MOST, ERASMUS Plus oraz w ramach bilateralnych umów pomiędzy uczelnią i zagranicznymi partnerami. Komfortowe warunki studiowania zapewniają nowoczesne uniwersyteckie kampusy w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Wiedzę i umiejętności studenci mogą poszerzać w działających na UG kilkudziesięciu studenckich kołach naukowych oraz rozwijać swoją aktywność w Akademickich Centrum Kultury i sekcjach sportowych AZS UG. Studenci mogą także korzystać z akademików, programów pomocowych i stypendiów.

Uczelnia dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce uniwersyteckich kampusów. W ostatnich latach, m.in. w ramach środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej powstały nowe gmachy wydziałów, pracownie, laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę. Nowoczesna infrastruktura zapewnia możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem oraz warunki studiowania na miarę XXI wieku. 

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, największa w regionie pomorskim, która łączy tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Uniwersytet ma silną pozycję wśród naukowych liderów. Jako jedna z pięciu polskich uczelni tworzy sieć uniwersytetów europejskich – wraz z zagranicznymi partnerami UG tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego. Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych. W ramach specjalnego programu na Uniwersytecie Gdańskim powstały aż dwie międzynarodowe agendy badawcze z udziałem naukowców z całego świata: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Uczelnię wyróżnia morski charakter badań naukowych i kierunków kształcenia. Morski autorytet uczelni to stacje badawcze o międzynarodowej renomie: Stacja Morska Instytutu Oceanografii im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków czy Stacja Biologiczna w Sobieszewie. Morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem. Uniwersytet Gdański aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację międzynarodowych projektów naukowych i jest liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich. Jako jedyna polska uczelnia posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy, katamaran r/v Oceanograf.

Poprzedni artykułPożyczka płynnościowa dla pomorskich przedsiębiorców. 30 mln złotych na wsparcie biznesu
Następny artykułRozpoczęto badania przesiewowe wśród mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej w Lęborku