Reklama

Od kilku dni bociany gromadzą się w tzw. sejmiki, zaczynając tym samym przygotowania do odlotu z Polski. Wśród wędrujących ptaków znajdzie się w tym roku ok. 1000 młodych, które pracownicy Grupy ENERGA zaobrączkowali w ramach programu „Energetyczni Obrączkarze”. Była to już 4. edycja znakowania bocianich piskląt, w której uczestniczyło 26 elektromonterów z całego kraju.

W ramach realizowanego od 2009 roku projektu „Energetyczni Obrączkarze”, Grupa ENERGA pomaga każdego roku polskim ornitologom w znakowaniu chronionego gatunku. Opiekę merytoryczną nad realizacją unikatowego na skalę Europy programu sprawują pracownicy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz stacji ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Obrączkowanie polega na założeniu młodym bocianom obrączek z indywidualnym numerem. Dzięki temu możliwe jest zbieranie informacji o  trasach wędrówkowych bocianów, zimowiskach i miejscach do których bociany powrócą w przyszłych latach. Równocześnie znakowanie ptaków dostarcza wielu informacji o przyczynach śmiertelności i przeżywalności poszczególnych osobników, a tym samym o wieku jaki może osiągnąć dany bocian. Pomoc energetyków pracujących w spółkach Grupy ENERGA jest w tym projekcie szczególnie ważna dla przyrodników, których dostęp do gniazd na słupach jest ograniczony ze względu na ryzyko związane z pracą pod napięciem i wysokością.

– Energetycy, którzy na co dzień pracują w terenie, wiedzą doskonale gdzie są gniazda i dostarczają wielu ciekawych informacji o bocianich lęgach oraz docierają do najtrudniejszych dla ornitologów gniazd – „gniazd z prądem”, w których bociany bez udziału energetyków nie byłyby obrączkowane  – komentuje rolę pracowników ENERGI Krzysztof Konieczny, prezes PTPP „pro Natura”.

fot. ENERGA

Znakowanie ptaków przeprowadzane jest co roku wczesnym latem, kiedy młode osobniki są dość duże, natomiast nie istnieje jeszcze ryzyko, że przestraszone pisklęta wyskoczą z gniazda. Młode często udają wtedy martwe, a dorosłe bociany odlatują i dostęp do ptaków jest dla nich bezpieczny. Wówczas energetycy, posiadający już odpowiednie umiejętności po odbyciu szkolenia pod okiem ornitologów, przystępują do zakładania obrączek. Akcja co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem pracowników Grupy ENERGA. W tegorocznej edycji akcji zgłosiła się ich rekordowa liczba – 26 elektromonterów ze spółek ENERGI w całym kraju.

Jak dotąd w ramach projektu „Energetyczni Obrączkarze” oznaczonych zostało ponad 5000 ptaków, a więc statystycznie młode co dziesiątej pary bocianów przylatującej do Polski. Zebrano już 150 wiadomości powrotnych, które ocenione zostały przez ornitologów jako bardzo interesujący materiał badawczy. Osobniki zaobrączkowane przez pracowników ENERGI widziano nie tylko w krajach europejskich, ale nawet w Sudanie i Tanzanii – ok. 16000 km od rodzimego gniazda. Największe nadzieje i oczekiwania badawcze związane z programem należy jednak wiązać z przyszłymi latami, kiedy oznaczone dorosłe już bociany zaczną wracać, aby zakładać gniazda w Polsce.

– Najwięcej zaobrączkowanych ptaków pojawi się po 4-5 latach i dopiero kontynuowanie obserwacji pozwoli na zebranie pogłębionego materiału badawczego – zauważa prof. Zbigniew Jakubiec z Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

Projekt „Energetyczni Obrączkarze” stanowi część kompleksowego programu na rzecz ochrony bocianów. Każdego roku od połowy października do końca lutego przeprowadzane są prace remontowe oraz powstaje wiele nowych platform, na których bociany mogą bezpiecznie budować swoje gniazda. Aż 7600 takich platform pojawiło się na obszarze, na którym działalność sieciową prowadzi Grupa ENERGA. O tym, jak grupa angażuje się w ochronę bocianów, można dowiedzieć się ze stron: www.dbajobociany.plwww.facebook.com/dbajobociany. O zwyczajach boćków można natomiast przeczytać w poświęconej im internetowej encyklopedii – www.bocianopedia.pl.