Reklama

15 października ENERGA SA przeprowadziła za pośrednictwem Agentów Emisji – Banku Pekao SA oraz BRE Bank SA proces zbierania ofert od inwestorów w związku z plasowaniem 7-letnich obligacji serii A emitowanych w ramach ustanowionego programu w wysokości 4 mld zł.

Emisja była kierowana do polskich inwestorów instytucjonalnych. Popyt na oferowane obligacje, który pojawił się ze strony inwestorów przewyższał zakładany maksymalny poziom emisji. Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu emisji w kwocie 1,0 mld zł. Struktura emisji w odniesieniu do bazy inwestorów przedstawiła się następująco: OFE 82%, Towarzystwa Ubezpieczeniowe 6% oraz TFI 12%.

mat. prasowe

Ostateczna marża, po której zamknięto emisję, została ustalona na 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 3M. Docelowo spółka zamierza wprowadzić obligacje na rynek regulowany.