Reklama

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy chcieliby otoczyć opieką i miłością potrzebujące dzieci.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na Dzień Otwarty organizowany 13 kwietnia br. w godzinach 7.30-15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pokój 23.  Zainteresowanym zostaną udzielone wszelkie niezbędne informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności, jak można zostać rodziną zastępczą.

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż jeszcze w kwietniu br. planuje rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.