Reklama

W zeszłym tygodniu w Lęborku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące realizacji wspólnego projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bytowa, Kościerzyny, Lęborka i Powiatu Kartuskiego. W Lęborku inkubator przedsiębiorczości zlokalizowany byłby w części biurowca ZWAR-ABB przy ul. Krzywoustego. Na spotkaniu odnowiono Porozumienie Partnerskie i omówiono stopień zaawansowania prac przygotowawczych nad projektem, który już 29 lutego br. samorządy wspólnie będą składać do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego nalata 2007-2013.

fot. UM Lębork

Ustalono, że samorządy biorące udział w projekcie „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości…” będą współpracowały podczas realizacji projektu z innymi samorządami terytorialnymi, Urzędami Pracy, organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Uzgodniono także skład osobowy Zespołu Kierownika Projektu, który bezpośrednio będzie nadzorował prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu, a później nad jego bezpośrednią realizacją.

We wszystkim jednostkach samorządowych, które podjęły partnerską współpracę, prace nad złożeniem wniosku aplikacyjnego wkroczyły w intensywną fazę przygotowań.