Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, że dysponuje w 2021 r. środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych w tym m.in. na:

  • organizację staży (okres trwania stażu od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku osób w wieku do 30 roku życia od 3 do 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30.11.2021 r., wymagany okres dalszego zatrudnienia przez co najmniej 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy),
  • organizację prac interwencyjnych (w przypadku umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – refundacja w wysokości 1200,00 zł oraz składki ZUS od refundowanej kwoty przez okres do 6 miesięcy; wymagany okres dalszego zatrudnienia bez refundacji przez 4 miesiące),
  • refundacje kosztów wyposażania lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych (refundacja do wysokości 25000,00 zł na 1 tworzone stanowisko pracy, wymóg utrzymania stanowiska przez okres 27 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy),
  • dofinansowanie pracodawcy* do wynagrodzenia osób do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego (refundacja części koszów wynagrodzenia w wysokości 1200,00 zł przez 12 miesięcy, wymagany okres dalszego zatrudnienia bez refundacji przez 7 miesięcy),
  • dofinansowanie pracodawcy* lub przedsiębiorcy do wynagrodzenia osób powyżej 50 lub 60 roku życia (osoby w wieku 50-59 lat: refundacja części koszów wynagrodzenia w wysokości 1400,00 zł przez 12 miesięcy, wymagany okres dalszego zatrudnienia bez refundacji przez 7 miesięcy; osoby powyżej 60 roku życia: refundacja części koszów wynagrodzenia w wysokości 1400,00 zł przez 24 miesiące, wymagany okres dalszego zatrudnienia bez refundacji przez 13 miesięcy),
  • organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie państwa potrzeb w zakresie nabywanych kwalifikacji i umiejętności.

PUP zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków o organizację form aktywnych w firmach oraz zachęca do zapoznania się z Informatorem dla pracodawców i przedsiębiorców dostępnym do pobrania ze strony internetowej urzędu. Szczegółowe  informacje  można  uzyskać u pracowników merytorycznych:

  • Staże – tel. 59 8667 133 lub 59 8667 156,
  • Prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 lub 60 roku życia – tel. 59 8667 125, 59 8667 126 lub 59 8667 139,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych – tel. 59 8667 127 lub 59 8667 128,
  • Szkolenia bezrobotnych – tel. 59 8667 151 lub 59 8667 152.
Poprzedni artykułSłodka zbiórka na budowę hospicjum w Pogorzelicach nabiera impetu
Następny artykułNa lęborskich kasztanowcach rozpoczęła się walka ze szrotówkiem