Reklama

Zarząd Województwa Pomorskiego we wtorek 21 kwietnia wybrał do dofinansowania 12 projektów,  w ramach których będzie można strać się o dotacje na utworzenie mikroprzedsiębiorstwa. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą aż 577 osobom otrzymać pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej. Każda taka bezzwrotna dotacja to dokładnie 23 050 złotych.

Poza wsparciem finansowym, będzie można korzystać także ze szkoleń, porad przy prowadzeniu firmy oraz wsparcia pomostowego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

Warto zaznaczyć, że od początku pandemii żaden z beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego nie zrezygnował z realizacji projektu.

– Wypłaciliśmy transze środków finansowych dla 100% beneficjentów, którzy w tym okresie rozliczyli wnioski o płatność. Przekazane transze były zgodne z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez samych beneficjentów, którzy przedstawili swoje potrzeby w obowiązujących harmonogramach płatności. W I kwartale 2020 r. przygotowano  płatności dla 246 beneficjentów na łączną kwotę 82 mln zł, z czego w samym tylko marcu br. były to środki dla 66 beneficjentów na łączna kwotę 23 mln zł – informuje Marcin Fuchs, dyrektor Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP.

DEFS zwiększył również elastyczność dla realizujących projekty, którzy będą mogli dokończyć je bez strat finansowych –  nawet wtedy, gdy z powodu pandemii nie osiągną wcześniej założonych wskaźników.

Jakie działania dla beneficjentów już podjęto w celu łagodzenia wpływu pandemii na realizację projektów w województwie pomorskim?

  • umożliwienie realizacji zajęć w formie zdalnej
  • kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc w placówkach, które muszą być ponoszone mimo braku działań
  • umożliwienie wydłużenia terminu realizacji projektów
  • umożliwienie zakupu  środków ochrony osobistej oraz organizacji wsparcia psychologicznego dla osób będących na kwarantannie i kadry medycznej – telefon całodobowy
  • umożliwianie zawieszania staży zawodowych, w przypadkach, gdy nie jest obecnie możliwe ich dokończenie
Poprzedni artykułZamknięcie szkół przedłużone do 24 maja. Matury rozpoczną się 8 czerwca
Następny artykuł4 maja zostanie otwarta część boisk i innych miejsc uprawiania sportu