Reklama

Diecezja Pelplińska wydała wskazania w sprawie nowego terminu uroczystości I Komunii Świętej i Bierzmowania. Z powodu epidemii koronawirusa zaleca się, by wydarzenia te zaplanować na jesień 2020. Zgodnie z wytycznymi Diecezji już teraz proboszczowie mogą podejmować decyzje o przeniesieniu uroczystości I Komunii Św. i Bierzmowania. Diecezja zaleca też, aby do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołać wszystkie I Komunie i bierzmowania. W praktyce są one już odwołane.

Jak czytamy w komunikacie „ustalając datę bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin.” W okresie zamknięcia szkół odwołano wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi, kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami. Biskupia władza zachęca, by formację w parafii prowadzić za pośrednictwem internetu. W tym celu Wydział Katechetyczny Kurii Pelplińskiej przygotował pomoce do sakramentalnej katechezy parafialnej on-line, które można pobrać ze strony Wydziału.

Do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołane są wszystkie bierzmowania. W tym czasie nie należy również organizować uroczystości I Komunii. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej.

Proboszczowie mogą już teraz podjąć decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień. Diecezja podkreśla, że w lipcu i sierpniu uroczystości I-Komunijne nie są organizowane.

Zgodnie z komunikatem „należy powstrzymać się od mnożenia indywidualnych lub rodzinnych uroczystości I-Komunijnych. Jeśli z powodów epidemii będzie taka konieczność, odpowiednia decyzja zostanie podjęta na początku września 2020 r. Odnośnie do terminów sakramentu bierzmowania, kiedy władze państwowe odwołają lub rozluźnią obecne zakazy dotyczące zgromadzeń i liczby uczestników liturgii, zostanie opublikowany zaktualizowany kalendarz księży biskupów – brzmi komunikat diecezji.