Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Reklama

„Proszę o pilną interwencję w sprawie dostaw środków ochrony osobistej dla szpitali podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. Stan zapasów szpitali województwa pomorskiego jest w chwili obecnej na poziomie krytycznym” – apeluje Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski w piśmie wysłanym 5 kwietnia wprost do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Pismo wicemarszałka Byczkowskiego to efekt alarmujących raportów, które każdego dnia spływają do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ze szpitali podległych samorządowi województwa. Z raportów wynika, że wielokrotnie deklarowane wsparcie ze strony rządu nie dotarło do pomorskich placówek medycznych wcale, bądź dotarło w ilościach minimalnych. Tymczasem już teraz Polska znalazła się w niechlubnej czołówce państw o najwyższym odsetku zakażonego personelu medycznego w ogólnej liczbie zakażonych (17% !).

Brakuje osłon na buty, fartuchów, masek. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku nie otrzymał żadnych środków ochrony osobistej, podobnie kilka innych placówek. W „najlepiej” doposażonym szpitalu w Wejherowie, dostarczono zaledwie 15% potrzebnego sprzętu.

– Dalsze ignorowanie potrzeb szpitali w województwie pomorskim, skutkować będzie narażeniem zdrowia i życia pacjentów oraz personelu medycznego. Dlatego proszę o podjęcie decyzji i zapewnienie wyposażenia dla szpitali w Województwie Pomorskim w niezbędny sprzęt ochronny. Jeśli odpowiednie wyposażenie nie zostanie zapewnione, nie będzie możliwe utrzymanie ciągłości pracy samorządowych podmiotów leczniczych – kończy swój apel do ministra wicemarszałek Byczkowski.

Pełna treść pisma przesłanego do Ministerstwa Zdrowia:

Sz. Pan Łukasz Szumowski
MINISTER ZDROWIA

Proszę o pilną interwencję w sprawie dostaw środków ochrony osobistej dla szpitali podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. Stan zapasów szpitali województwa pomorskiego jest w chwili obecnej na poziomie krytycznym.

Zapowiedzi wsparcia szpitali ze środków Agencji Rezerw Materiałowych są bez pokrycia, gdyż nasza największa spółka zdrowotna w województwie COPERNICUS PL. Sp. z o.o. (zarządzająca 3 szpitalami wielospecjalistycznymi, w tym dwoma z SOR-ami i dziecięcym centrum urazowym) nie otrzymała do tej pory ani jednej z zamawianych pozycji środków ochrony osobistej, mimo terminowego złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Wsparcie rządowe poszczególnych szpitali województwa pomorskiego walczących z COVID-19 wygląda następująco:

 • Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – szpital o profilu zakaźnym wchodzący w skład Spółki Szpitale Pomorskie razem z dwoma szpitalami wielospecjalistycznymi w Gdyni i jednym w Wejherowie – otrzymał zaledwie 15 % zapotrzebowania
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. wskazywany również  przez Ministerstwo Zdrowia  jako rezerwowy szpital „jednoimienny” otrzymał tylko 0,8 % zapotrzebowania na kombinezony ochronne i 2 % zapotrzebowania na maski FFP3
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
  nie otrzymał żadnych środków ochrony osobistej
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. nie otrzymał żadnych środków ochrony osobistej
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
  nie otrzymało żadnych środków ochrony osobistej
 • Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. nie otrzymał żadnych środków ochrony osobistej

Już teraz szpitale w Polsce borykają się z wtórnymi do braku sprzętu ochrony osobistej problemami, do których należą okresowe zamknięcia poszczególnych oddziałów i całych jednostek, co jest poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Podmioty lecznicze podległe Województwu Pomorskiemu raportują krytyczny brak środków ochrony osobistej. Braki dotyczą nie tylko szpitali wytypowanych przez Wojewodę Pomorskiego do pełnienia roli placówek o profilu zakaźnym, ale również pozostałych szpitali, które zabezpieczają życie i zdrowie pacjentów naszego regionu, np.:

Osłony na obuwie – stan na 30 marca 2020 roku

 • COPERNICUS PL. Sp. z o.o.– 28 sztuk
 • Szpital Miejski im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – 0 sztuk
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – 0 sztuk
 • Szpital Morski im. PCK w Gdyni będący szpitalem o profilu onkologicznym – 200 sztuk

Fartuchy niejałowe flizelinowe – stan na 30 marca 2020 roku

 • COPERNICUS PL. Sp. z o.o. – 0 sztuk
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – 0 sztuk
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – 0 sztuk

Maski FFP2 – stan na 30 marca 2020 roku

 • COPERNICUS PL. Sp. z o.o. – 0 sztuk
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.– 0 sztuk
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – 0 sztuk
 • Szpital Morski im. PCK w Gdyni – będący szpitalem o profilu onkologicznym – 0 sztuk
 • Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni stan na 30 marca 2020 roku – 29 sztuk

Maski N95 – stan na 30 marca 2020 roku

 • COPERNICUS PL. Sp. z o.o. – 0 sztuk
 • Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie – 0 sztuk
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. – 0 sztuk
 • Szpital Morski im. PCK w Gdyni – będący szpitalem o profilu onkologicznym – 6 sztuk
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – 0 sztuk

Kombinezony lekkie – stan na 30 marca 2020 roku

 • COPERNICUS PL. Sp. z o.o. – 0 sztuk
 • Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – 0 sztuk
 • Szpital Morski im. PCK w Gdyni – będący szpitalem o profilu onkologicznym stan na 30 marca 2020 roku – 0 sztuk
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – 0 sztuk

Obecnie nie jest możliwe pozyskanie większości potrzebnego materiału na rynku europejskim. Rozstrzygnięte 2 kwietnia br. wspólne postępowanie na zakup sprzętu ochrony indywidualnej o wartości ok. 47 mln zł (zabezpieczone ze środków własnych szpitali oraz gwarantowanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego) nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, gdyż najpilniej potrzebny sprzęt, tzn. kombinezony ochronne, osłony na obuwie, gogle, maseczki chirurgiczne, maski FFP3, fartuchy niejałowe flizelinowe, fartuchy sterylne ze wzmocnieniem, maski FFP2, fartuchy barierowe, maski N95, czepki chirurgiczne, kombinezony lekkie, maski z szybką, przyłbice ochronne, nie został zaoferowany wcale lub zaoferowano go w bardzo wysokich cenach.

Brak jest również wsparcia rządowego w możliwości pozyskania środków ochrony osobistej ze sprawdzonych źródeł z rynków azjatyckich, które wydają się być zarezerwowane jedynie na potrzeby centralne, o czym słyszymy z przekazów medialnych. Udostępnienie pewnego i bezpiecznego  kanału tranzytowego powinno być w interesie Rządu RP.

Do tej pory nie otrzymaliśmy wsparcia, które pozwoliłoby na bezpieczną pracę naszego personelu. Brak środków ochrony osobistej budzi ogromny niepokój personelu medycznego, który i tak już jest wyłączony z powodu izolacji (kwarantanna) lub pracuje na skraju swoich możliwości należytego wykonywania obowiązków.

Dalsze ignorowanie potrzeb szpitali w województwie pomorskim, skutkować będzie narażeniem zdrowia i życia pacjentów oraz personelu medycznego. Dlatego proszę
o podjęcie decyzji i zapewnienie wyposażenia dla szpitali w Województwie Pomorskim w niezbędny sprzęt ochronny. Jeśli odpowiednie wyposażenie nie zostanie zapewnione, nie będzie możliwe utrzymanie ciągłości pracy samorządowych podmiotów leczniczych, pomimo heroicznych wysiłków przede wszystkim kadry medycznej, ale też starającej się zapewnić dostawy niezbędnego sprzętu ochronnego administracji i zarządów.

W załączeniu przekazuję aktualną informację o otrzymanej dotychczas przez nasze podmioty lecznicze pomocy w rozbiciu na pomoc od darczyńców i Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem,

Wiesław Byczkowski
Wicemarszałek
Województwa Pomorskiego