Elektromobilna rewolucja  na terenie Powiatu Lęborskiego. Są takie plany  Powiat Lęborski podpisał u
Reklama

Powiat Lęborski podpisał umowę na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności”. Dokument obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gminy powiatu lęborskiego.

Badanie na mieszkańcach powiatu jest przeprowadzane za pomocą anonimowej elektronicznej ankiety. Można ją wypełnić on-line tutaj https://forms.gle/JqoruTAXugspbmfL6

Wyniki ankiety i inne badania mają wskazać potrzeby i możliwości zakupu i eksploatacji pojazdów o napędzie elektrycznym w przestrzeni prywatnej i publicznej oraz sposób zabezpieczenia niezbędnych mocy i infrastruktury technicznej umożliwiającej zasilanie pojazdów w energię elektryczną. Zdefiniują również zadania do wykonania i źródeł finansowania. Dziś na terenie Powiatu Lęborskiego nie ma ani jednej publicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ani np. pojazdów transportu publicznego opartych na pojazdach hybrydowych lub elektrycznych.

Powiat Lęborski w piśmie do mieszkańców deklaruje, że w ramach lokalnej strategii elektromobilności postara się odpowiedzieć na trzy kluczowe zagadnienia, które wg. władz powiatu są decydujące dla rozwoju elektromobilności:

Możliwości zakupu samochodu elektrycznego, w szczególności przez mieszkańców powiatu. Podaż samochodów zagranicznych, ich dostępność, przede wszystkim ich cena mogą stanowić istotną barierę dla realizacji programu elektromobilności. Odrębną kwestią jest produkcja samochodu krajowego.

Wykorzystanie energii elektrycznej do potrzeb transportu publicznego. W ramach strategii określimy ramy czasowe i finansowe wymiany taboru przewozowego w komunikacji zbiorowej (przewozy w miastach i przewozy szkolne) oraz tryb zakupu innych pojazdów elektrycznych dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów podległych lub zależnych.

Stworzenie infrastruktury punktów ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym w obrębie powiatu lęborskiego. Wykonawcami sieci mogą być podmioty prywatne lub publiczne, możliwe są też realizacje w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego. Istotnym elementem dodatkowym jest dostosowanie systemu dystrybucyjnego do potrzeb przedmiotowej infrastruktury.