Reklama

„Wyborcze obietnice 2010”, pod takim hasłem ruszyła w Lęborku akcja, której celem jest weryfikacja obietnic wyborczych złożonych przez lęborskich polityków w trakcie ostatnich wyborów. Akcję organizuje Inicjatywa 2200.

Akcja prowadzona będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich będzie polegać na weryfikacji programów i materiałów wyborczych poszczególnych polityków. – Tutaj szczególnie liczymy na mieszkańców, którzy poprzez przesyłanie do nas takich materiałów mogą aktywnie włączyć się w proces weryfikacji złożonych obietnic oraz brać aktywny udział we współdecydowaniu o losach naszej lokalnej społeczności – mówi jeden z przedstawicieli Inicjatywy 2200. Drugim etapem będzie próba uzyskania informacji od samych polityków na temat realizacji poszczególnych punktów ich programów wyborczych.

mat. prasowe

Każdy mieszkaniec, który jest w posiadaniu ciekawych materiałów w postaci ulotek, plakatów, amatorskich filmów może je przesyłać na adres [email protected] lub poprzez wiadomość Facebookowym profilu Inicjatywa 2200.

Inicjatywa 2200, to ruch zrzeszający lokalną społeczność Lęborka. Korzystając z artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Inicjatywa 2200 ma na celu obserwację działań poszczególnych osób sprawujących funkcje publiczne i gospodarowanie przez nich mieniem publicznym. W konsekwencji działalność ma na celu dbanie o przestrzeganie interesów całej lokalnej społeczności.