Reklama

W ubiegłym tygodniu delegacja powiatu lęborskiego udała się do partnerskiego powiatu brzeskiego. Podpisano tam umowę o szerokiej współpracy na rzecz rozwoju obu regionów.

Celem współpracy jest nawiązanie partnerskich stosunków, które ułatwią określenie i osiągnięcie wspólnych na wielu płaszczyznach celów (m.in. na płaszczyźnie turystycznej, kulturalnej, gospodarczej czy oświatowej), bazując na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy powiatami.

Współpraca będzie polegać m.in. na: wymianie doświadczeń pomiędzy lokalnymi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi na terenie obydwu powiatów, wspieraniu inicjatyw o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym.

fot. SP Brzesko

Wzajemne kreowanie korzystnego wizerunku regionów, połączone z promocją produktów turystycznych (m.in. szlaków konnych, rowerowych, kajakowych, pięknych plaż, ruchomych wydm etc.), kulturowych (np. Szlak św. Jakuba) i popularyzacją sztuki ludowej (zespoły folklorystyczne, wystawy rękodzieła etc.) przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego. Dodatkowo także wymiana młodzieży czy współpraca placówek oświatowych (organizacja kolonii i obozów sportowych) urozmaici ofertę edukacyjną i pozwoli na bardziej różnorodne ( i atrakcyjniejsze dla uczniów) zorganizowanie procesu edukacji.