Reklama

Europejskie Centrum Solidarności, chcąc wyjść z dyskusją publiczną w przestrzeń miasta i zachęcić do udziału w niej szerszą publiczność, inauguruje w sierpniu cykl spotkań z ważnymi postaciami życia publicznego. Pierwsze spotkanie, 13 sierpnia 2012 r., poświęcone zostanie myśli i postaci Vaclava Havla.

Projekt „Autorytety. Sopockie dialogi” jest zaproszeniem na spotkania z ciekawymi ludźmi i żywej dyskusji o sprawach bardziej i mniej ważkich, odbywającej się w niepowtarzalnej atmosferze Sopotu w środku lata.

Pierwsze spotkanie, 13 sierpnia, poświęcone zostanie myśli i postaci Vaclava Havla, którego eseje przedstawią trójmiejscy aktorzy: Monika Babicka, Monika Chomicka, Szymon Sędrowski i Dariusz Szymaniak. Reżyserem wydarzenia jest Krzysztof Babicki, który również dokonał wyboru tekstów.

Vaclav Havel / fot. europa.eu

Parę dni później dyskusja z Andą Rottenberg, historykiem sztuki, krytykiem i kuratorem wielu wystaw. Cykl sierpniowy zakończy spotkanie z Ewą Błaszczyk – aktorką oraz założycielką, fundatorką i prezesem Fundacji „Akogo?”, mającej na celu pomoc dzieciom po najcięższych urazach mózgu.

Projekt „Autorytety. Sopockie dialogi” realizuje Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z MCKA Zatoka Sztuki, miastem Gdańsk i miastem Sopot.

MCKA Zatoka Sztuki
Sopot, al. F. Mamuszki 14, godz. 18.00

  • 13 sierpnia – Vaclav Havel, „Wśród nas grzeszników”
  • 16 sierpnia – Anda Rottenberg
  • 27 sierpnia – Ewa Błaszczyk