Reklama

W sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, odbyło się dzisiaj sympozjum geologiczne, poprzedzające rozpoczynające się jutro doroczne Lęborskie Dni Techniki.

W programie XXVIII Lęborskich Dni Techniki m.in. ogłoszenie wyników konkursu „Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej Edycja 2010”, które jest wyróżnieniem dla podmiotów i osób aktywnie promujących nasz region. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w kategoriach: przedsiębiorstwo, osobowość, produkt turystyczny, organizator inicjatyw kulturalno – turystycznych. Przyznana zostanie również Nagroda Specjalna.

Dzisiejsze sympozjum geologiczne. / fot. Sławomir Łukaszuk

Podczas inauguracji poznany także wyniki konkursów: plastycznego dla dzieci i młodzieży „Kamienne archiwum Ziemi”, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Geologiczne bogactwo Ziemi Lęborskiej” oraz V Otwartego Pomorskiego Konkursu Sudoku.

Jak co roku ogłoszone zostaną tytuły Mister Budownictwa 2011, Menadżera Ziemi Lęborskiej 2011.  Imprezie towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna przygotowana przez Lęborski Klub Fotograficzny pt. „Geologiczne bogactwo Ziemi Lęborskiej”, nawiązująca do poszukiwań złóż gazu łupkowego w powiecie lęborskim.

Głównym organizatorem LDT jest Komitet Terenowy NOT w Lęborku, współorganizatorami: Starosta Lęborski, Burmistrz Miasta Lęborka, Państwowy Instytut Geologiczny w Gdańsku, Kolo SITLiD przy Nadleśnictwie Lębork, Lęborski Klub Przedsiębiorców, Lęborski Klub Fotograficzny, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych.