Reklama

15 lipca 2022 roku zamieściliśmy artykuł pt. „Los lęborskiego czołgu praktycznie przesądzony” opisujący udostępnioną przez radnego Łukasza Kuriatę najnowszą korespondencję z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa dr hab. Paweł Hut w piśmie udostępnionym przez radnego zacytował także fragment opinii dowódcy jednostki wojskowej nt. czołgu w Parku Chrobrego.

W nawiązaniu do zacytowanego pisma dowódca Jednostki Wojskowej nr 1889 ppłk Michał Pietrzak wysłał sprostowanie do artykułu a de facto do zacytowanego pisma Pawła Huta. Publikujemy je w całości:

„W dniu 15.07.2022 na stronie e-Lębork :: Miasto w sieci portalu społecznościowym Facebook został opublikowany post dotyczący Czołgu – pomnika IS-2 pt. Los lęborskiego czołgu praktycznie przesądzony!!, w którym autor przytacza zdanie: „Jedyną nadzieją dla zwolenników pozostania sowieckiego czołgu w Lęborku jest opinia dowódcy jednostki, który wskazał, że „czołg na stałe wpisał się w krajobraz miasta i wielu mieszkańców utożsamia się z jego obecnością”. Osoby decydujące o zabraniu czołgu muszą więc liczyć się ze społecznym sprzeciwem.”

Oświadczam, iż dowódca Jednostki Wojskowej nr 1889 , będący także Dowódcą Garnizonu Lębork nigdy nie zajmował stanowiska w sprawie tego, jaką rolę pełni czołg IS-2 będący częścią pomnika w krajobrazie miasta, a także nie oceniał, czy mieszkańcy się z nim utożsamiają. Zdanie to jest wyciętym z kontekstu fragmentem korespondencji wewnętrznej Resortu Obrony Narodowej, pisma do Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 14.06.2022, w którym Dowódca Jednostki ustosunkowuje się do pisma MON.DEKID-WN.4813.103.2022 Pana Radnego Łukasza Kuriaty będące stanowiskiem Komisji skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lęborku, która w trakcie posiedzenia w dniu 12.05.2022 w sprawie rozpatrzenia stanowiska nr BUW-941-33(4)/1 Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa z dnia 19.03.2018, które Dowódca Jednostki Wojskowej 1889 przekazał do wiadomości Panu Dyrektorowi.

Opinia powyższa została następnie zawarta w Uzasadnieniu Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.05.2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przekazanie czołgu IS-2, która w czasie posiedzenia uznała wniosek Pana Radnego Łukasza Kuriaty za bezzasadny. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie z obowiązującym prawem organem właściwym do decyzji o usunięciu z przestrzeni publicznej Czołgu – pomnika IS-2 jest Rada Miejska w Lęborku, a wykonawcą Jej postanowień Burmistrz Miasta Lębork. Dowódca Jednostki Wojskowej 1889 będący Dowódcą Garnizonu Lębork nie rości sobie prawa do wyrażania opinii w kwestii znaczenia Czołgu – pomnika IS-2 w przestrzeni krajobrazowej Lęborka, ani jego znaczenia dla mieszkańców”, które są suwerennymi dla Mieszkańców Lęborka i reprezentujących ich organów samorządowych.

Z poważaniem

ppłk Michał Pietrzak”

Poprzedni artykułDo rekordu temperatury w Lęborku zabrakło dziś niewiele
Następny artykułTrasa Kaszubska otwarta jeszcze w wakacje? Bukmacherzy nie mają dobrych informacji