Reklama

W okolicach ulicy Pułaskiego, Lipowej i stawu „Morskie Oko” zakończyły się prace przy budowie I etapu kanalizacji deszczowej. W jego ramach od strony ulicy Lipowej zniwelowano fragment terenu, wbito modrzewiowe pale drewniane i wypełniono go żwirową podsypką tworząc umocniony brzeg do wykorzystania m.in. przez wędkarzy.

Staw „Morskie Oko” jest zarządzany przez Gminne koło PZW Pstrąg w Nowej Wsi Lęborskiej. Organizowane są tu festyny i zawody wędkarskie.

Elementem nowego systemu odprowadzania wód opadowych było włączenie do niego awaryjnego kanału przelewowego ze stawu „Morskie Oko”. Koszt wszystkich prac wyniósł 261.744 złotych, z czego 50% stanowiła dotacja z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w wysokości 130.872 zł.

W przyszłości do wybudowanej infrastruktury podłączona zostanie kanalizacja deszczowa z przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową rejonu ulic Gajowej, Polnej, Chabrowej czy Osiedla na Stoku.

Rejon ulicy Pułaskiego charakteryzuje się dużymi różnicami wysokościowymi, co podczas ulewnych opadów powoduje problemy ze spływem i odprowadzaniem wód opadowych prowadzących do rozmywania skarp, lokalnych podtopień i niszczenia infrastruktury i elementów zagospodarowania terenu. Jednocześnie obszar ten jest rozwojowy i przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i usługową. Nowa instalacja odprowadzania wód opadowych zgodnie z przepisami zawiera system podczyszczania i usuwania substancji szkodliwych dla środowiska składających się osadnika i separatorów substancji ropopochodnych. Główne jej elementy znajdują się na dole ulicy Pułaskiego.

Równoległe z budową kanalizacji deszczowej przepompownie ścieków sanitarnych wybudowało

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Poprzedni artykułPrawie wszystko w temacie MÓJ PRĄD 4.0 czyli o programie dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
Następny artykułAntywindykacja. Jak kancelaria może Ci pomóc?