Reklama

Jako Polska importujemy nie tylko surowce energetyczne, ale również komponenty potrzebne do wykonania instalacji OZE. W jaki sposób wojna na Ukrainie już wpłynęła i jak może wpłynąć jeszcze na rynek energii i OZE w naszym kraju? Odpowiedzi poszukują prowadzący program Przegląd Redakcyjny GLOBenergia

Pomimo zmian w przepisach i idących za tym obciążeń finansowych, fotowoltaika nadal pozostaje jednym z najoszczędniejszych i najbardziej wydajnych sposobów na zaopatrywanie budynków, gospodarstw i firm w niezbędne ciepło.

Firma Leszczyński Systems oferuje pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej. Należy do społeczności Corab Partner – sieci najlepszych instalatorów fotowoltaiki w kraju. Jest to również porozumienie między firmami instalacyjnymi w Polsce, a firmą Corab jako producentem i dostawcą komponentów instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo firma Leszczyński Systems wspólnie z Santander Leasing oferuje indywidualną propozycję współpracy w zakresie kredytowania usług i produktów z obszaru mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Leszczyński Systems – lokalna rodzinna firma

  •     www.LeszczynskiSystems.pl
  •     +48 669 777 999
  •     +48 669 777 246
  •     +48 665 777 246
  •     [email protected]
Poprzedni artykułWsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Punkty zbiórki i lista potrzebnych produktów
Następny artykułDelikatesy Limonka przy ul. Czołgistów w Lęborku wprowadziły sankcje na sprzedaż towarów wyprodukowanych przez Rosję i Białoruś