Reklama

Zabytkowy obiekt z roku 1905 Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ulicy Stryjewskiego ma nowy dach.

Roboty budowlane objęły całość pokrycia dachowego budynku pałacowego o powierzchni 1600 m kw. Ponieważ budynek pochodzący z 1905 roku figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wykonanie nowego dachu nie mogło mieć wpływu na ogólny wygląd bryły obiektu i musiał odpowiadać pod względem koloru i rodzaju krycia dachówką ceramiczną.

Prace remontowe o wartości 450 tys. złotych trwały od 12 kwietnia do 13 października br., wykonała je Firma Wielobranżowa „UTENA” Marek Loewnau z Gniewina. Zakres prac i stopień skomplikowania konstrukcji dachu (liczne wole oczka, kominy wentylacyjne itp.) spowodowały, że remont trwał 6 miesięcy. W ramach prac zdemontowano istniejące pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską, konstrukcja dachowa została oczyszczona i zabezpieczona środkiem impregnującym. Systemem „w koronkę” ułożono nowe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze aktualnego pokrycia dachowego (odcień czerwonego). Wykonano nowe obróbki blacharskie oraz dokonano regulacji rynien.Środki na remont pochodziły z budżetu Powiatu Lęborskiego.

– Dobrze, że po wielu latach udało nam się przeprowadzić gruntowny remont dachu na tym pięknym obiekcie – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Stan dachu w każdym budynku jest rzeczą bardzo ważną, bo od jego jakości w dużej mierze zależy stan techniczny pozostałych elementów obiektu. Nowe pokrycie dachowe, wykonane w nowoczesnej technologii zapewni również ograniczenie strat energetycznych, a więc przełoży się na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.