Reklama

81 wnioskodawców – mieszkańców Lęborka nie otrzymało dofinansowania w roku 2021 z powodu wyczerpania środków.

Wniosek w tej sprawie złożył na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Artur Obolewski z Klubu Radnych „Ziemia Lęborska”. A wszystko to w związku z wyczerpaniem środków finansowych w tegorocznym budżecie miasta na dofinansowanie wymiany starych kotłów grzewczych na ekologiczne źródła ogrzewania. A. Obolewski w imieniu radnych Ziemi Lęborskiej złożył wniosek o zwiększenie środków na powyższy cel jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

We wniosku zawarty został także apel o udzielenie większego wsparcia merytorycznego wnioskodawcom, którzy nie uzyskali dofinansowania, przy wypełnianiu wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Czyste powietrze”.

Z odpowiedzi na wcześniejszą interpelację radnego Obolewskiego, skierowaną do Burmistrza Miasta w dniu 26 marca br. wynika, że środki na wymianę kotłów w 2021 roku zostały wyczerpane. Do dnia 12 kwietnia br. złożono 162 wnioski. Umowy na dofinansowanie podpisano z 81 wnioskodawcami na łączną kwotę 400 tys. zł.

Pozostałe 81 wniosków czeka na rozpatrzenie i przyznanie dotacji.

Poprzedni artykułNowy most na rzece Łebie połączy dwie części miasta
Następny artykułApel pomorskiego marszałka w sprawie zatopionej w Bałtyku broni chemicznej