Reklama

Czy w Twoim otoczeniu znajduje się osoba starsza, która jest życzliwa, otwarta na potrzeby innych, działa na rzecz swojego środowiska czy ma niezwykłą pasję? Zgłoś ją do nagrody marszałka województwa pomorskiego. A może znasz pracodawcę lub organizację aktywizującą seniorów, wspomagającą ich oraz rodziny opiekujące się nimi – pomóż ich wyróżnić.

Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Pracodawca Przyjazny Seniorom i Przyjaciel Seniora. Ostatnia z kategorii to okazja, by uhonorować osoby niosące bezinteresowną pomoc w trudnym czasie pandemii. Zgłoszenia kandydatów do wyróżnień marszałka można składać od 14 kwietnia do 28 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2021 r.

W ramach konkursu nagrody są przyznawane w kategoriach:

Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu województwa pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej;

Pracodawca Przyjazny Seniorom: pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia;

Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu województwa pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Konkurs o nagrodę marszałka naszego województwa Pomorskie dla Seniora jest organizowany od 2018 roku. Do tej pory wyróżniono 86 laureatów ze wszystkich pomorskich powiatów. Podczas lokalnych uroczystości z udziałem około 8,3 tysiąca Pomorzan nagrodzono seniorów podejmujących działania na rzecz społeczności lokalnej, uhonorowano osoby działające na rzecz seniorów oraz pracodawców i organizacje pozarządowe przyczyniające się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Dokonać zgłoszenia mogą jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego, organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów z województwa pomorskiego, osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego. Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Kandydatów można zgłaszać poprzez nadesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata czy podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Zgłoszenia można wysłać pocztą lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Szczegółowych informacji udziela:
Barbara Bałka – pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej
tel. 58 326 87 34
e-mail: [email protected]

Poprzedni artykułDwa tysiące kobiet gotowych do działania. Sukces „Marca na obcasach” 2021 on-line
Następny artykułMorze wyrzuciło na brzeg dziesiątki martwych ptaków w Łebie