Reklama

Maseczki zostały przydzielone przez Wojewodę Pomorskiego na podstawie decyzji Ministra Zdrowia. Ich dystrybucją na administrowanym terenie zajmą się burmistrzowie i wójtowie powiatu lęborskiego.

Dziś na terenie powiatu lęborskiego odnotowano 85 nowych zakażeń. Średnia dzienna wyniosła 128,7 przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Na kwarantannie przebywa obecnie 948 mieszkańców. W Polsce odnotowano dziś rekordowy wynik zakażeń w roku 2021. Pozytywny wynik testu odebrało 21045 osób.

Przy rozdziale maseczek na powiat lęborski zgodnie z decyzją wojewody, ustalony został algorytm obliczania ogólnej ilości przydzielanych środków ochronnych na dany powiat polegający na obliczeniu aktualnej liczby mieszkańców pomnożonej przez cztery. Jest to tylko przelicznik a nie norma na każdego mieszkańca. Dla powiatu lęborskiego ogólna liczba ta wynosi 254 000 maseczek. Są to maseczki jednorazowe, które spełniają rolę ochronną do czasu zawilgocenia i nie mogą być używane powtórnie.

Zgodnie z założeniami maseczki mają trafić do jak największej ilości ludności, a przede wszystkim do osób najbardziej potrzebujących, czyli tych, które nie są w stanie zapewnić sobie środków ochronnych we własnym zakresie, a także do tych, które są najbardziej zaangażowane w realizację zadań przeciwpandemicznych.

O dystrybucji maseczek i sytuacji związanej z aktualnym stanem epidemicznym Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski wraz z pracownikami Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego rozmawiali z samorządowcami powiatu lęborskiego, komendantem PSP w Lęborku, Policji, przedstawicielem PSSE w Lęborku podczas wtorkowej (9.03.2021 r.) wideokonferencji.

O szczegółowym trybie przekazywania przydzielonych maseczek, zdecydują szefowie samorządów lokalnych. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Lęborku wstępnie przyjęto, że nie będą organizowane specjalne punkty dystrybucji maseczek, by ograniczyć do minimum występowanie skupisk ludzkich sprzyjających transmisji wirusa. Bez względu na wybrany rodzaj dystrybucji, rygorystycznie przestrzeganą zasadą będzie obowiązkowe zachowywanie środków bezpieczeństwa i obostrzeń hamujących transmisję patogenu.