Reklama

2 lipca po kilkumiesięcznej przerwie związanej z epidemią koronawirusa i przeglądem technicznym otwarto lęborski basen.

Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi liczba osób korzystającej z dużej niecki nie może przekroczyć 24 osób, małej 9 osób. Odwołano też wszystkie zajęcie grupowe i nauki pływania.

Wytyczne dla korzystających z basenu liczą 22 punkty, oto one:

Procedury bezpieczeństwa na Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku obowiązujące w okresie pandemii od dnia 2 lipca 2020r. do odwołania.

 • Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni dla osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 • Wstęp do budynku mają tylko osoby korzystające z usług pływalni –antresola jest wyłączona z użytkowania. Osoby postronne muszą znajdować się poza budynkiem pływalni.
 • Na terenie pływalni do czasu opuszczenia szatni i wejścia do strefy sanitarnej i na część basenową klienci zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczką jednorazową/wielorazową lub przyłbicą.
 • Przydziału szafek w szatniach dokonuje pracownik kas w taki sposób,aby ograniczyć ilość osób, które mogą jednocześnie przebywać w szatni.
 • Pracownicy obsługi utrzymują reżim sanitarny na dotychczasowym obowiązującym poziomie.
 • Dezynfekcja rąk obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do i wychodzące z budynku pływalni. Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się w holu pływalni.Do dyspozycji klientów dozowniki ze środkiem dezynfekującym umieszczono także w szatniach oraz toaletach.
 • Kolejne osoby oczekujące na wejście na teren pływalni nie powinny gromadzić się, a oczekując zachowywać między sobą odpowiedni dystans
 • W przypadku konieczności oczekiwania na usługę np.: zakup biletu, klienci zobowiązani są do przebywania w wyznaczonych strefach lub w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi.
 • W holu pływalni obowiązuje zmiana butów na czyste klapki basenowe. Każdy użytkownik zabiera ze sobą okrycie wierzchnie oraz buty i zostawia w szafce basenowej w szatni pływalni. Po wyjściu szafka basenowa każdego klienta jest dezynfekowana przez obsługę pływalni
 • Z natrysków damskich oraz męskich może korzystać jednorazowo 7 osób
 • Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym i przejście obowiązkowo przez brodzik do płukania stóp. Procedurę należy powtórzyć także po skorzystaniu z toalety w trakcie korzystania z usług pływalni
 • Sprzęt sportowy (deski, makarony itp.) nie jest udostępniany.
 • Obowiązek noszenia czepków kąpielowych na pływalni
 • Ilość klientów, którzy jednocześnie mogą korzystać z części dużego basenu wynosi 24 osoby i jest uzależniona od ilości torów tj.: maksymalnie 4 osoby na jednym torze niecki basenowej (co nie przekracza 50% zalecanego obciążenia). Sugeruje się rozpoczynanie zajęć i robienie przerw w pływaniu od strony płytkiej wody tak,aby łatwiej zachować dystans pomiędzy użytkownikami. Dystans należy utrzymywać zarówno w czasie pływania, jak i przerw.Podczas pływania na torach obowiązuje ruch prawostronny.
 • Ilość klientów, którzy jednocześnie mogą korzystać z małego basenu wynosi 9 osób (co nie przekracza 50% zalecanego obciążenia)
 • Zabrania się prowadzenia organizacji zajęć grupowych oraz prowadzenia indywidualnych nauk pływania w okresie od 02.07.2020r.do odwołania.
 • W pomieszczeniach Pływalni klienci zobowiązani są do zachowania co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy osobami (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących, osób dorosłych sprawujących opiekę nad osobami małoletnimi).
 • Zaleca się ograniczenie pobytu w szatni do możliwie szybkiego przebrania się, aby umożliwić dezynfekcję obiektu i planowane wejście kolejnych osób.
 • Ubierając się należy w szatni ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni.
 • Obsługa basenu dezynfekuje szafki, uchwyty, półki i klucze do szafek basenowych po każdym użytkowniku.W zależności od potrzeb mycie oraz dezynfekcję przeprowadza się na bieżąco.
 • Klienci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 • Drogi Kliencie,jeżeli jest taka możliwość, sugerujemy dokonywać płatności kartą!
Poprzedni artykułOdpłatne badanie w kierunku koronawirusa można zrobić w Lęborku
Następny artykułMiejscy radni zadecydowali. Mamy nowe nazwy rond w Lęborku