Szpital w Lęborku - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital w Lęborku - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Reklama

Do normalnego trybu pracy, ale nadal w rygorze sanitarnym, powraca lęborski szpital. Pracowników przebadano na obecność SARS-COV-2, natomiast zarząd województwa przeznaczył 1 mln złotych na zakup środków ochrony osobistej.

Jak poinformowało lęborskie starostwo, 109 pracowników placówki zostało przebadanych w kierunku koronawirusa, a wszystkie wyniki były ujemne.

– SPS ZOZ w Lęborku wznowił w bieżącym tygodniu działalność z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, w dalszej kolejności będzie uruchamiana realizacja planowych świadczeń z zakresu ortopedii, rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, jak również porodów rodzinnych i diagnostyki obrazowej – informuje Marta Frankowska, dyrektor Szpitala w Lęborku. – W kolejnych tygodniach następować będzie stopniowe przywracanie działalności w innych obszarach – po właściwym oszacowaniu ryzyka związanego z pandemią COVID-19 – dodaje.

Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował przeznaczyć 1 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i preparatów dezynfekcyjnych, które trafią do lęborskiego szpitala.

– Pomimo wielu potrzeb w szpitalach podległych samorządowi województwa, od początku staliśmy na stanowisku, że fundusze unijne, które mamy do dyspozycji powinny służyć również innym podmiotom. Dlatego podjęliśmy decyzję o wsparciu zarówno szpitali powiatowych, jak i stacji pogotowania ratunkowego. To wyraz naszej solidarności w obliczu epidemii – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Szpitale w województwie pomorskim dostaną ponad 21,5 mln zł na walkę z pandemią koronawirusa ☣☣☣ Połowa z tych środków (11,5 mln zł) trafi do placówek powiatowych w tym 1 mln złotych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku‼ Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej i preparatów dezynfekcyjnych. Środki pochodzą z funduszy unijnych.