Reklama

„Twarze lęborskiej bezpieki” to tytuł wystawy, która w najbliższą sobotę zostanie otwarta w budynku Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu zdjęć oraz życiorysów przedstawiających historię ludzi pracujących dla komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w regionie lęborskim w latach 1945–1990.

Wystawę zorganizowany przy udziale Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Szczegółowe biogramy sporządzono na podstawie akt personalnych funkcjonariuszy UB/SB ze zbiorów archiwów IPN oraz przechowywanych w tych archiwach rozkazów personalnych i awansowych.

Ekspozycja podzielona jest na dwie części: słupską i lęborską. Część słupska zawiera zdjęcia i życiorysy 30 najważniejszych przedstawicieli kadry kierowniczej SB województwa słupskiego w latach 1975-1990, natomiast część lęborska zdjęcia i życiorysy 18 członków kadry kierowniczej UB/SB regionu lęborskiego w latach 1945-1990. Przedstawia także historię lokalnej bezpieki oraz opisuje najważniejsze operacje realizowane przez jej funkcjonariuszy.

Otwarcie nastąpi w sobotę 20 grudnia o godzinie 18 w budynku Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” przy ulicy Gdańskiej 12. Wstęp jest bezpłatny. Wystawę będzie można oglądać do 23 stycznia od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 17.