Dobra pogoda sprzyja drogowej inwestycji przy ulicach Kaszubskiej i Majkowskiego.
Reklama

Dobra pogoda sprzyja drogowej inwestycji przy ulicach Kaszubskiej i Majkowskiego.
Przebudowa Majkowskiego to drugi etap przebudowy ulicy łączącej drogę krajową nr 6 (obwodnicę) z rejonem cmentarza. Projekt zakłada zastąpienie płyt YOMB nawierzchnią asfaltową oraz częściowo wyznaczenie nowego przebiegu ulicy wzdłuż ogrodzenia firmy ROBEX. Nowe połączenie z ulicą Kaszubską (widoczne na pierwszych zdjęciach) usprawni ruch lokalny w tej części miasta.

W ramach drogowej inwestycji wzdłuż 680 metrowej drogi wybudowana zostanie asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 metrów, oświetlenie oraz parkingi na 132 pojazdy.

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i płynności ruchu dojazdu z drogi nr 6 do drogi nr 1330 g (do ul. Kaszubskiej) poprzez budowę II etapu ul. Majkowskiego w Lęborku” wyceniono na 2 mln 580 tys. zł. Miasto na przebudowę ulicy Majkowskiego pozyskało dotację z Funduszu Dróg Lokalnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.