Absolwent Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych Tomasz Helt jako pierwszy w historii szkoły otr
Reklama

Absolwent Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych Tomasz Helt jako pierwszy w historii szkoły otrzymał Medal „Primus Inter Pares” („Pierwszy wśród równych sobie”).

Ubiegłoroczny absolwent, dziś student Wojskowej Akademii Technicznej uprawiający m.in. miejski sport streetworkout w obecności społeczności szkolnej i władz powiatu lęborskiego oprócz prestiżowego medalu otrzymał puchar i dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w XIII edycji Konkursu „Technik Mechanik Absolwent 2019”, organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Dyrektor ZSM-I przedstawiając sylwetkę nagrodzonego absolwenta wskazał na średnią ocen z 4 lat nauki 5,38 (w IV kl. – 5,50), wzorowe zachowanie i uwaga 100% frekwencję w całym 4-letnim cyklu nauczania. Ponadto dwukrotnie otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów, Nagrodę Starosty Lęborskiego i Burmistrza Miasta Lęborka. Zdobywał wyróżnienia i nagrody w licznych konkursach, m.in. w organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy konkursie „Biznesplan absolwenta”, wojewódzkim etapie konkursu – Turnieju Wiedzy Technicznej – „Rysunek Techniczny”, licznych konkursach zawodowych, w końcu 8.12.2019 r. otrzymał tytuł „Technik Mechanik – Absolwent 2019”, zajmując pierwsze miejsce w Polsce w konkursie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Puchar i dyplom wręczył laureatowi Lech Wojtecki, prezes słupskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. – Jestem zaszokowany tymi osiągnięciami. To jest ponad normalność, bo przez tyle lat, jak obserwuje młodzież w szkołach, to nikt nie osiągnął jeszcze takich wyników. Wyniki zostały docenione także przez Zarząd Główny i przez Główną Komisję Konkursową – mówił Lech Wojtecki, wręczając puchar – Pragnę pogratulować szkole, gronu pedagogicznemu i panu dyrektorowi wspaniałych osiągnięć w edukacji, bo sukces zależy od nauczycieli i uczniów, ale trzeba umieć sprzedać wiedzę. Jeśli się umie, to takie są efekty.

Listy gratulacyjne otrzymali również dyr. Grzegorz Popin i Maria Kurowska, nauczycielka zawodowych przedmiotów mechanicznych, jako współautorka sukcesów bohatera uroczystości.

Wyróżnienia dla Tomasza Helta stały się okazją do odsłonięcia tablicy „Primus Inter Pares”. Jak powiedział dyr. Grzegorz Popin, co roku na tej tablicy będą się pojawiały nazwiska wybitnych absolwentów ZSM-I. Tytuł „Primus Inter Pares” jest najwyższym wyróżnieniem dla absolwenta Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia ZSM-I. Tytuł przyznaje Rada Pedagogiczna. Promuje on wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, naukę, pracę w samorządzie uczniowskim, wolontariat, działalność charytatywną oraz postawę etyczno-moralną.

foto: Powiat LęborskiPoprzedni artykułWyjątkowy i unikalny „LĘBORSKI SŁOWNIK” prawie gotowy
Następny artykułPowiat lęborski ma jeden z najwyższych w województwie wskaźnik rozwodów