Kto kończył Szkołę Podstawową nr 8? Ma ona już 5⃣0⃣ lat
Reklama

W ramach jubileuszowych obchodów 13 lutego na dziedzińcu placówki odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 50. rocznicę powstania szkoły.

21 lutego 2020 r. w SP 8 odbędzie się uroczystość obchodów funkcjonowania przez pół wieku szkoły. Wezmą w niej udział byli uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły, włodarze miasta i zaproszeni goście.

Budowa szkoły przy ulicy Mireckiego rozpoczęła się w roku 1968. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 2 września 1969 roku. Szkoła Podstawowa Nr 8 zaczęła swą działalność, dyrektorem został F.Stolc. Rozpoczęły się zajęcia lekcyjne, działalność organizacji i kół zainteresowań: ZHP, PCK, SKS i innych.

15 listopada 1971 roku nadano szkole imię wielkiego astronoma – Mikołaja Kopernika. Przygotowano konkursy, wystawy, wystrój całej placówki. Szkoła otrzymała sztandar oraz wyposażenie do Gabinetu Kopernikowskiego. Stopniowo historia szkoły splatała się z historią miasta i życia jego mieszkańców, młodzież „Ósemki” zaczęła zdobywać zaszczytne miejsca w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Spośród absolwentów większość kontynuowała naukę w szkołach średnich, najzdolniejsi ukończyli wyższe uczelnie. W miarę upływu lat i przybywania uczniów szkoła stawała się zbyt mała. Dokonano jej modernizacji i rozbudowy.

W 1982 roku nowym dyrektorem została mgr Łucja Knop. Szkoła stała się bazą kształcenia dla Studium Nauczycielskiego w Lęborku w zakresie klas ćwiczeń I-III i pracy – techniki w klasach starszych. W czerwcu 1987r dyrekcja, grono pedagogiczne i komitet rodzicielski w uzgodnieniu ze społecznością uczniowską zgłosili szkołę do członkostwa w Ogólnopolskim Klubie Przodujących Szkół. W 1988r „Ósemkę” jako pierwszą szkołę w Lęborku przyjęto do Klubu. Zainicjowano też wówczas nową formę pracy – realizację hasła roku, mającą na celu nie tylko zdobywanie wiedzy poprzez tematyczne konkursy i zabawy, ale przede wszystkim wychowanie młodzieży i integrację środowiska.

W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem placówki zostaje mgr Daniel Nadworski. Szkoła rozrasta się, przebywa jest coraz więcej uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Przybywa drugi budynek, do którego przenoszą się klasy młodsze, nieco poprawia się sytuacja lokalowa. W wyniku reformy oświaty w 1999r. szkoła pozostaje nadal podstawową. Przejmuje blisko 300 uczniów i kilkunastu nauczycieli z innych placówek, ale otrzymuje jeszcze jeden budynek, gdzie rozmieszczone są klasy młodsze. Szkoła Podstawowa nr 8 zajmowała zatem budynki na ul. Mireckiego, na E. Plater, na ul. Słowackiego.

W 1998r. z inicjatywy grupy rodziców-przyjaciół szkoły, przy wsparciu władz miasta, wybudowano dodatkową, nowoczesną salę gimnastyczną wraz z pełnym zapleczem socjalnym.

25 lutego 2000r. Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku hucznie obchodziła 30. rocznicę powstania placówki. W uroczystościach wzięło udział ok. 170 osób: nauczyciele obecni i emerytowani, dyrektorzy innych placówek, władze miasta, przyjaciele szkoły.

W 2004r. w wyniku postępującego niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów szkoła utraciła budynek przy ulicy Słowackiego, w którym uczyły się dzieci z nauczania zintegrowanego. W roku szkolnym 2011/2012 została utworzona klasa integracyjna, a rok później klasa sportowa.

Poprzedni artykułLęborski epizod boksera Zygmunta Chychły
Następny artykułKrzyż Wolności i Solidarności dla lęborskiego opozycjonisty Bogumiła Fąkowicza