Bogumił Fąkowicz – opozycjonista, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Lęborku,
Reklama

Bogumił Fąkowicz – opozycjonista, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Lęborku, działacz „Solidarności” nagrodzony postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy Krzyżem Wolności i Solidarności.

Z uwagi na stan zdrowia wyróżnionego Krzyż Wolności i Solidarności został wręczony 14 lutego br. w Szpitalu Miejskim w Miastku przez prof. Mirosława Golona (dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku) w obecności Justyny Pazdy (naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN).

W uroczystości uczestniczyli: dyrektor, personel i liczna grupa pacjentów szpitala, przedstawiciele lokalnych mediów, mieszkańcy Miastka oraz siostra pana Bogumiła – Halina Topka.

Bogumił Jan Fąkowicz – urodzony 8 lipca 1952 r. Polonista w Zespole Szkół Rolniczych w Lęborku, przewodniczący Koła Związku Zawodowego „Solidarność”. 5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, lecz służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Zwolniony 2 lutego 1983 r.

źródło: IPN Gdańsk