Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”
Reklama

Rok w szkolny 2018/2019 był drugim w którym Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” prowadziło grupowe zajęcia z socjoterapii dla wysoko funkcjonujących chłopców w autyzmem. W cotygodniowych zajęciach uczestniczyło 9 chłopców (4 w grupie młodszej 9-12 lat i 5 w starszej 13-16 lat). Razem spotkań dla każdej grup było 30 i zostały one w większości sfinansowane ze środków tzw. „1%”. To jedyne takie zajęcia na terenie Powiatu Lęborskiego.

W trakcie zajęć ważne było, aby dzieci i młodzież czuła się współuczestnikami, którzy wspólnie mogą  pokonywać własne ograniczenia. W grupie starszej  tematyka zajęć oscylowała wokół wzmacniania własnej wartości, odnajdywania w sobie mocnych stron, dostrzegania pozytywów i odmienności u siebie i innych. Chłopcy bardzo aktywie brali udział w zajęciach, coraz łatwiej wypowiadali się na różne tematy, potrafili wysłuchać zdania innego uczestnika i starali się nie dokonywać kategorycznych ocen. Chłopcy bardzo sumiennie i aktywnie brali udział w zajęciach , wytworzyły się pozytywne relacje między nimi – mówi prowadząca socjoterapię Brygida Polaszek, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu Terapii pedagogicznej, Socjoterapii, Mediacji czy Treningu Zastępowania Agresji. – W grupie młodszej zajęcia miały na celu uczenie się przebywania z innymi rówieśnikami o odmiennych umiejętnościach i potrzebach. Rozwijaliśmy umiejętność rozumienia pojęć potocznych przydatnych w codziennym życiu. Nacisk kładliśmy na rozpoznawanie, wyrażanie emocji w różnych sytuacjach społecznych, rozwijanie również komunikacji z dorosłymi ale i z rówieśnikami. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia polepszały wzajemną komunikację, były nastawione na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją innych poprzez poszukiwanie wsparcia w otoczeniu.

Socjoterapię zaliczamy do procesów psychokorekcyjnych  i psycholeczniczych. Wychodzi ona naprzeciw potrzebom związanym z kształtowaniem umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży i ma celu m.in. poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania  i naukę nowych umiejętności społecznych, naukę wychodzenia z ról niekorzystnych dla dzieci, wyrażania własnych  i własnego zdania, czy doskonalenie  rozpoznawania i wyrażania emocji. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają na tych polach wiele problemów.

– Zorganizowane w naszej siedzibie zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a chłopcy z niecierpliwością czekali na kolejne spotkania. Taka postawa przyniosła świetne efekty i postępy – ocenia prezes Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”  Agnieszka Pujsza-Pomorska. – Na początku roku ze środków własnych i z miejskiej dotacji zakupiliśmy kilka pomocy na zajęcia m.in. materace i gry. Pozostałe koszty grupowych zajęć pokryliśmy ze środków zebranych z 1 procenta podatku. Od 2015 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego a przekazywany przez podatników 1% to konkretne wsparcie o które prosimy co roku mieszkańców naszego regionu. Podejmowanymi działaniami i ich efektami pokazujemy, że są to dobrze przekazane środki. Dziękujemy za nie.

10 miesięczny cykl zajęć zakończyło wspólne spotkanie z udziałem dzieci i rodziców. Integracja i przyjaźnie to kolejne plusy organizowanej w „Niebieskim Skarbie” terapii. Od września rozpoczynamy na nowo.