Reklama

Smaczne i rozmaite pieczywo z piekarni rodziny Wentów oraz przedsiębiorczy mieszkańcy – taki obraz Lęborka przedstawia fragment Dziennika Telewizyjnego sprzed 24 lat, który można zobaczyć na YouTube.

Materiał powstał podczas wizyty członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie słupskim. Było ono wtedy stawiane za wzór dla innych regionów w kraju i chwalone za liczne udane inicjatywy. W Lęborku doceniano rozwijającą się prywatną przedsiębiorczość.

Miesiąc po wyemitowanym materiale przyjęto tzw. Ustawę Wilczka, która obowiązywała od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia 2000. Umożliwiła każdemu obywatelowi PRL podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na równych prawach.

Jak podkreślają eksperci, Ustawa Mieczysława Wilczka jest do tej pory niedoścignionym wzorem ustawy, dającej najwięcej wolności gospodarczej polskim przedsiębiorcom. Później było już tylko gorzej: kolejne regulacje, ograniczenia, koncesje, zezwolenia w myśl typowej raczej dla komunizmu, a nie budowanego rzekomo kapitalizmu.

Cały odcinek Dziennika Telewizyjnego z 24.11.1988r.: http://youtu.be/Fqkq_A3XwIE