Reklama

Lęborski Urząd Miejski rozpoczął projekt unijny dzięki któremu 75 rodzin otrzyma bezpłatnie komputery z dostępem do Internetu przez pięć lat. Z projektu skorzysta także sześć szkół oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

14 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 odbyła się konferencja otwierająca projekt. Na spotkanie zorganizowane przez Urząd Miejski w Lęborku zaproszono mieszkańców miasta, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie, przedstawicieli lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz MOPSu.

Konferencję otworzyła wiceburmistrz Alicja Zajączkowska, oraz naczelnik Wydziału Promocji i Kultury realizującego w urzędzie projekt Elżbieta Rekowska-Klassa. Firma AP Edukacja zaprezentowała zakres szkoleń z obsługi komputera i Internetu oraz przeprowadziła zapisy na szkolenia, z których skorzystają mieszkańcy przed otrzymaniem komputerów. Każdy z uczestników konferencji otrzymał upominek. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na ciepły posiłek.

fot. UM Lębork

Przed konferencją władze Lęborka podpisały umowę z firmą MAXTO na dostawę 160 komputerów wraz z oprogramowaniem dla beneficjentów projektu. 75 komputerów do gospodarstw domowych, a 85 do instytucji publicznych.

19 listopada w sali komputerowej Liceum Ogólnokształcącego nr 1 rozpoczęły się szkolenia. Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na 8 grup szkoleniowych. Każda z nich obejmuje 12 godzin zajęć z podstaw obsługi komputera i Internetu. Docelowo szkoleniem objętych ma zostać 150 osób. Firma szkoleniowa zapewniła każdemu z uczestników materiały szkoleniowe, teczki oraz pendrive. Po zakończeniu szkolenia wręczone zostaną certyfikaty dla osób, które brały udział w zajęciach.

Do udziału w programie wytypowano gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, w tym przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin.  Dostęp do Internetu i sprzęt komputerowy otrzyma również Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz podlegający MOPS Środowiskowy Dom Samopomocy.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie dostawa sprzętu komputerowego, która ma nastąpić do połowy grudnia.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Galeria

[nggallery id=185]