Reklama

Lęborskie starostwo przeprowadziło w naszym mieście dwudniowe ćwiczenia zadań obronnych i zarządzania kryzysowego. Sprawdzano gotowość administracji samorządowej oraz służb do działania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pierwszego dnia ćwiczeń udało się sprawdzić m.in. system dystrybucji preparatów, które w razie potrzeby będą rozprowadzane wśród mieszkańców, a także system łączności i obiegu informacji pomiędzy stanowiskami kierowania jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu.

Podczas drugiego dnia przeprowadzono działania informacyjne dla ludności miasta. Do lęborskich szkół, PKP i PKS, DH Kupiec, kościołów, które posiadają urządzenia nagłaśniające oraz do policji, straży pożarnej i straży miejskiej, które posiadają mobilne urządzenia nagłaśniające przekazano komunikat informujący o ćwiczeniach.

W sali kinowej ZSMI odbyła się „Gra Decyzyjna” nt. „Realizacji działań ratowniczych w przypadku wystąpienia  ekstremalnych warunków atmosferycznych”. Procedury działania oraz zasady współdziałania na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych omawiali komendant powiatowy policji, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor lęborskiego szpitala oraz asystent starosty, który przedstawił zasady współpracy z mediami.

Podsumowaniem gry decyzyjnej była dyskusja oraz wstępne  podsumowanie  ćwiczenia  omówione przez  starostę lęborskiego Wiktora Tyburskiego. Przeprowadzony został również pokaz korzystania z samopodgrzewających racji żywnościowych.

Galeria

[nggallery id=174]

fot. Sławomir Łukaszuk