Reklama

Nie wcześniej niż po roku 2014 rozpocznie się budowa Trasy Kaszubskiej, czyli krajowej drogi ekspresowej nr 6. W programie Radia Gdańsk, minister infrastruktury Sławomir Nowak powiedział także, że kwestią otwartą pozostaje czy w rejonie Lęborka wybrany zostanie wariant północny czy południowy.

– W ostatnim czasie udało się przyśpieszyć prace nad wytyczeniem śladu dla trasy S-6 – mówił Sławomir Nowak na antenie radia – Nie mamy wystarczających środków krajowych, aby realizować tą inwestycję, potrzebujemy funduszy unijnych. Wszystko przygotujemy tak, aby w nowej perspektywie finansowej UE w roku 2014 uruchomić procedury przetargowe. –

Minister Nowak dodał również, że nadal dyskutowany jest wariant Trasy Kaszubskiej na wysokości Lęborka. Wkrótce powinniśmy dowiedzieć się, czy droga ominie miasto północną stroną czy południową. Ten drugi wariant zakłada dużą wycinkę drzew i liczne wyburzenia, przeciwko czemu protestowali mieszkańcy tych terenów.

Trasa Kaszubska S6 - protest w Lębork
fot. Sławomir Łukaszuk – archiwum

W 2009r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zarekomendowała jako podstawowy przebieg Trasy Kaszubskiej wariant południowy. Na początku tego roku zakończyło się wielokrotne uzupełnianie dokumentacji, o które prosiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku i wreszcie wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi. To ostatni moment, gdy może zostać zmieniony wariant budowy S6 wokół Lęborka.

Czytaj także: